విహారిస్తావ్

విహారిస్తావ్

Apr 13, 2017

న్యాయమా..

న్యాయమా..

Apr 1, 2017

నా సగం...

నా సగం...

Mar 31, 2017

నాతో నేను లేను

నాతో నేను లేను

Mar 24, 2017

ప్రేమే

ప్రేమే

Mar 22, 2017

పిచ్చుక జ్ఞాపకం

పిచ్చుక జ్ఞాపకం

Mar 20, 2017

నవరసాల నవీనుడు

నవరసాల నవీనుడు

Mar 14, 2017

నీలి మేఘమా

నీలి మేఘమా

Mar 2, 2017

వరము (కవిత)

వరము (కవిత)

Feb 28, 2017

చెలి నీతోనే నా ప్రయాణం (వాలెంటైన్స్ డే స్పెషల్)

చెలి నీతోనే నా ప్రయాణం (వాలెంటైన్స్ డే స్పెషల్)

Feb 13, 2017

నిజమిది...

నిజమిది...

Feb 8, 2017

మూడ నమ్మకాలు

domestic violence,dipreshan,new telugu kavithalu, telugu kavithalu women

Feb 7, 2017

హైబర్నేషన్ (కవిత)

హైబర్నేషన్ (కవిత)

Feb 3, 2017

పదిచిలకలు

పదిచిలకలు

Jan 31, 2017

నేను నా పిచ్చి

నేను నా పిచ్చి

Jan 24, 2017

బాధ కూడా బాగానే ఉంటుంది

బాధ కూడా బాగానే ఉంటుంది

Jan 16, 2017

సంక్రాతి కవిత!!!

సంక్రాతి కవిత!!!

Jan 13, 2017

ఆత్మ శోధన

ఆత్మ శోధన

Jan 11, 2017

కవిత సాక్షి గా...!

కవిత సాక్షి గా...!

Jan 7, 2017

ఏది శాశ్వతం

ఏది శాశ్వతం

Dec 29, 2016