నీ భరోసా

ఒక్క క్షణం నీ సమక్షం ఎంత హాయినిస్తుందో తెలుసా. .

May 11, 2017

కవంటే ?

వాడంతే ప్రతి దాన్ని భూతద్దంలోనూ

May 11, 2017

సిండ్రెల్లా

ఏ దేవతిచ్చిందో కలల రెక్కలున్న

May 10, 2017

నాక్కావాలిప్పుడు

కనురెప్పలు పడే శబ్దం నుంచి

May 2, 2017

వాల్ పేపర్ (కవిత)

వాల్ పేపర్

Apr 28, 2017

క్షణ క్షణం నీతో నేను

ఇరవై యేళ్ళు పెంచిన అమ్మ నాన్న

Apr 25, 2017

డైరీ...

డైరీ...

Apr 20, 2017

నీరు

నీరు

Apr 15, 2017

విహారిస్తావ్

విహారిస్తావ్

Apr 13, 2017

న్యాయమా..

న్యాయమా..

Apr 1, 2017

నా సగం...

నా సగం...

Mar 31, 2017

నాతో నేను లేను

నాతో నేను లేను

Mar 24, 2017

ప్రేమే

ప్రేమే

Mar 22, 2017

పిచ్చుక జ్ఞాపకం

పిచ్చుక జ్ఞాపకం

Mar 20, 2017

నవరసాల నవీనుడు

నవరసాల నవీనుడు

Mar 14, 2017

నీలి మేఘమా

నీలి మేఘమా

Mar 2, 2017

వరము (కవిత)

వరము (కవిత)

Feb 28, 2017

చెలి నీతోనే నా ప్రయాణం (వాలెంటైన్స్ డే స్పెషల్)

చెలి నీతోనే నా ప్రయాణం (వాలెంటైన్స్ డే స్పెషల్)

Feb 13, 2017

నిజమిది...

నిజమిది...

Feb 8, 2017

మూడ నమ్మకాలు

domestic violence,dipreshan,new telugu kavithalu, telugu kavithalu women

Feb 7, 2017