కథలు

నేను స్మార్ట్ ఫోన్ అ...

రాత్రి భోజనాల తర్వాత ఒకటీచర్ ఆమె విద్యార...

దిద్దుబాటులో వెలుగుబ...

తెలుగు సాహిత్యంలో ఎంతో గొప్పగా చెప్పుకున...

అమ్మతనం ...

“అబ్బా!” తెల్లని డోరియా చీరపై గులాబీలు క...
కవితలు

ఏది బాగుంది...

ఏది బాగుంది...

నా‘వ’ఛాయ...

నా"వ"ఛాయ...

ఏది ఎటు...

ఏది ఎటు...
హాయిగా నవ్వుకోండి

భరించేవాడే భర్త...

భరించేవాడే భర్త...

వెతకబోయిన తీగ...

వెతకబోయిన తీగ...

మొద్దు నిద్ర...

మొద్దు నిద్ర...
పిల్లల కోసం

చిలుకతో స్నేహం...

ఒక అడవి అంచున చెన్నప్ప అనే బోయవాడు ఒకడు ...

డబ్బుల పర్సు గోల...

బడిలో పిల్లలంతా కలిసి మ్యూజియం చూద్దామని...

పిచ్చుక కోపం...

"ఎలుకా, ఎలుకా! నువ్వు నాకోసం రాణిగారి బట...
ఈపేజీ మీకోసం

సృజనప్రియ మాసపత్రిక ...

గత ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలుగా ప్రచురింపబడుతూ ...

భారతవర్ష.. పూలబాల వి...

బహుభాషా కోవిదుడు పూలబాల రచించిన 1265 పేజ...

వంగూరి ఫౌండేషన్ ఆఫ్ ...

వంగూరి ఫౌండేషన్ ఆఫ్ అమెరికా వారి 100వ ప్...