కథలు

అవకాశం వదలకండి...

ఒక ఊరికి వరదలు వచ్చాయి. అందరూ హడావిడిగా ...

వేషం మార్చిన యువరాజు...

ప్రవీణుడు ఒక రాజ కుమారుడు. వయసు ఆరేళ్ళే....

బొగ్గుల మనిషి...

రాత్రి వాన కురిసింది....
కవితలు

నాన్నతోడుంటే...

నాన్నతోడుంటే...

తప్పు...

తప్పు...

నాన్నకి లెక్కల్రావు!...

నాన్నకి లెక్కల్రావు!...
హాయిగా నవ్వుకోండి

భరించేవాడే భర్త...

భరించేవాడే భర్త...

వెతకబోయిన తీగ...

వెతకబోయిన తీగ...

మొద్దు నిద్ర...

మొద్దు నిద్ర...
పిల్లల కోసం

సహాయం...

అనగనగా ఒక అడవిలో ఒక కోతి ఉండేది. అది చాల...

పట్నం ఎలుక...

అనగా అనగా ఒక పట్నం ఎలుక ఉండేది. ఒక నాడు ...

లచ్చయ్య మంచితనం...

లింగేశ్వరంలో ఉండే కోటేశ్వరావు గొప్ప ధనవం...
ఈపేజీ మీకోసం

ధైర్యం నింపే అక్షరం...

ధైర్యం నింపే అక్షరం...

చిక్కని కవితా రూపం అ...

మంచి కవిత్వం ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే మధన ప...

గుంటూరు శేషేంద శర్మ ...

గుంటూరు శేషేంద శర్మ పరిచయం...