కథలు

చిలక పలుకులు...

అనగనగా ఒక మంచాయన ఉండేవాడట. వాళ్ళ ఊరికి ద...

ఒక వాహన చోదకుడి కథ...

కొద్ది సేపటి లో ప్రారంభమయ్యే నా ఉపన్యాసా...

రోడ్డుమీదపాప...

ఐరోపా ఖండంలో ఇటలీ దేశం ఉంది. అక్కడ అలెస్...
కవితలు

ఇవాళ్టి కవిత్వ సంభాష...

ఇవాళ్టి కవిత్వ సంభాషణ లోంచి...! ...

ఆడపిల్లనని...

ఆడపిల్లనని...

ఉపశమనం...

Upasamanam...
హాయిగా నవ్వుకోండి

భరించేవాడే భర్త...

భరించేవాడే భర్త...

వెతకబోయిన తీగ...

వెతకబోయిన తీగ...

మొద్దు నిద్ర...

మొద్దు నిద్ర...
పిల్లల కోసం

గురుభ్యోనమః...

మనిషి జీవితంలో విద్య పోషించే పాత్ర చాలా ...

అంతరంగ ఆలోచన.....

అంతరంగ ఆలోచన..!!...

దారిలో దయ్యం-నాకేం భ...

లోచర్లలో ఉండే చందు ఇప్పుడిప్పుడే ఆరో తరగ...
ఈపేజీ మీకోసం

ఆమె అక్షర వనమాలి...

రచన అంటే ఏమిటి? రచయితలు ఎవరు? ఫలానా వారే...

అసాధ్యుడు (పివి మొగ్...

అసాధ్యుడు (పివి మొగ్గలు)...

ధైర్యం నింపే అక్షరం...

ధైర్యం నింపే అక్షరం...