ఏది బాగుంది

ఏది బాగుంది

Jun 16, 2022

నా‘వ’ఛాయ

నా"వ"ఛాయ

Jun 14, 2022

ఏది ఎటు

ఏది ఎటు

Jun 11, 2022

అనిశ్చితం

అనుభవం అంతమైపోతుంది జ్ఞాపకం ఆవిరైపోతుంది ఆఖరికి కాయం ఒక రోజు చల్లబడిపోతుంది

Jun 9, 2022

శిశిరోత్సాహం

దివి భువి ఏకం చేసేటంతటి ఉత్సాహం నిత్యం నీ తోడు ఉండాలంటే...

Jun 4, 2022

గమన నిర్దేశం

వర్ణాలు వెలిసి నిర్జీవమైనను కూచిక గొంతెత్తి గర్జంచేను వర్ణాలపై ఇలా... !!

Jun 1, 2022

ఇంపు కోసం

నాకో గుప్పెడు గాలి కావాలి...

May 20, 2022

బ్రతుకు సేద్యం!

బ్రతుకు సేద్యం!

Apr 7, 2022

రాజకీయ రాబందులు

రాజకీయ రాబందులు

Jan 21, 2022

చీకటి శిలలు

చీకటి శిలలు

Nov 9, 2021

మొదలెడతాను

మొదలెడతాను

Oct 23, 2021

ఇవాళ్టి కవిత్వ సంభాషణ లోంచి...!

ఇవాళ్టి కవిత్వ సంభాషణ లోంచి...!

Oct 4, 2021

ఆడపిల్లనని

ఆడపిల్లనని

Sep 30, 2021

ఉపశమనం

Upasamanam

Aug 23, 2021

నా దేశం

నా దేశం

Aug 14, 2021

యుద్ధం మ‌న‌కు కొత్త కాదు

యుద్ధం మ‌న‌కు కొత్త కాదు

Aug 10, 2021

గెలుపు గమనం

గెలుపు గమనం

Aug 3, 2021

కరోనా చాలా నేర్పింది

కరోనా చాలా నేర్పింది

Jul 29, 2021

సుప్రభాత శోభ

సుప్రభాత శోభ

Jul 27, 2021

చైత‌న్య‌పు ఖ‌డ్గాన్ని

చైత‌న్య‌పు ఖ‌డ్గాన్ని

Jul 16, 2021