డబ్బుల పర్సు గోల

బడిలో పిల్లలంతా కలిసి మ్యూజియం చూద్దామని వెళ్లారు.

Apr 21, 2021

విరబూసిన పువ్వులం

విరబూసిన పువ్వులం చిరునవ్వుల బాలలం లోగిలో తిరిగాడు చిన్ని చందమామలం

Apr 19, 2021

మంచితనం

అడవిలో ఎలుగుబంటి ఒకటి ఉండేది...

Apr 7, 2021

అందమైన రాజ్యం

అది ఒక అందమైన సామ్రాజ్యం. ఆ దేశపు రాజయిన 'శ్రీ శ్రీ శ్రీ వెంకటా చలపతి' గారు దేవుడికి మరో రూపం.

Apr 3, 2021

కుందేలు తెలివి

అనగా అనగా ఒక అడవి. ఆ అడవిలో ఓ కుందేలు, ఓ నక్క ఉండేవి. నక్కకేమో, మరి ఎప్పుడెప్పుడు కుందేలును తిందామా, అని ఉండేది.

Apr 1, 2021

పాముకి గుణపాఠం చెప్పిన కోడిపెట్ట

పాముకి గుణపాఠం చెప్పిన కోడిపెట్ట

Mar 26, 2021

పగటికల తెచ్చిన తిప్పలు

మీనాక్షమ్మ చాలా మంచిది. అందరికీ సహాయపడేది.

Mar 20, 2021

చిలుకతో స్నేహం

ఒక అడవి అంచున చెన్నప్ప అనే బోయవాడు ఒకడు ఉండేవాడు...

Mar 18, 2021

అంతరంగ ఆలోచన..

అంతరంగ ఆలోచన..!!

Mar 2, 2021

నెమలి అందం కథ

ఒక అడవిలో ఒక నెమలి, పావురం, కోయిల స్నేహంగా ఉండేవి.

Feb 27, 2021

అల్లరి

రామయ్య,సావిత్రి ముద్దుల పుత్రుడు రాము చిన్నప్పటి నుండి చాల

Feb 25, 2021

నేనెవరు

కుందేలు పిల్లకు నిస్పృహ కలిగింది. అది నిరాశగా తల వంచుకొని పోతూంటే దానికో కోయిల ఎదురైంది- పాటలు పాడుకుంటూ.

Feb 22, 2021

కాకీ కాకీ రావా

కాకీ కాకీ రావా

Feb 18, 2021

దొంగ పిల్లి

ఒక అడవిలో ఒక కొంగ ఉండేది. ఆ కొంగకు ఒక చిన్న ఇల్లు ఉండేది. ఆ ఇంట్లో ఒక వడ్ల మూట.

Feb 17, 2021

నాటు కోతి-స్మార్ట్ ఫోను

అనగనగా ఒక కోతి. దానికి ఓ తాత. తాత-మనుమళ్లు ఇద్దరికీ ఒకరంటే ఒకరికి ఎంతో ప్రేమ.

Feb 10, 2021

మారిన దొంగ

రాజీవ్‌ అనే కుర్రవాడు చక్కగా చదివి, చదువు పూర్తయ్యాక ఉద్యోగం కోసం వెతుక్కుంటూ పట్టణం చేరాడు..

Feb 6, 2021

ఆడపిల్లలే ఆధారం

నాగసముద్రంలో రామయ్య, రాధమ్మ అనే దంపతులు ఉండేవాళ్ళు...

Feb 2, 2021

లచ్చయ్య మంచితనం

లింగేశ్వరంలో ఉండే కోటేశ్వరావు గొప్ప

Jan 29, 2021

నన్ను కాపాడిన పిల్లి

నన్ను కాపాడిన పిల్లి

Jan 23, 2021

తెలివైన పిల్లలు

మాలిపురంలో ప్రవీణ్, మహేష్ అనే ఇద్దరు స్నేహితులు కలిసి మెలిసి ఉండేవాళ్ళు.

Jan 21, 2021