దీపం.. జీవితం

ఒక్క దీపం.. చీకటిని చీల్చి కాస్త వెలుగుని పంచుతుంది.

Oct 29, 2019

ప్రియమైన నేస్తం

నేనున్నా నీకు అంటూ దగ్గరయ్యే మొదటి నేస్తం "అమ్మ " తోడూ నీడలా మన రక్షణ ఇచ్చే నిరంతర నేస్తం..

Oct 15, 2019

తెలుసా ....

తెలుసా ....

Oct 11, 2019

నీడలు!

నీడలు! నీడలు! చీకటి నీడలు! గాలిమేడలకు ఎగిరే గోడలు!

Sep 27, 2019

ఆకలి

ఆకలి! ఆకలి! తెరిచిన రౌరవ నరకపు వాకిలి!

Sep 20, 2019

చందురునికో దస్తావేజు

చందురునికో దస్తావేజు

Sep 13, 2019

వానల్లు కురవాలి వానదేముడా

వర్షాలు బాగా పండాలంటూ

Sep 7, 2019

అమ్మ ప్రేమ

అమ్మ ఆ పిలుపు మధురం, ఆ ప్రేమ స్వచ్ఛం..

Sep 4, 2019

మీ శాంతిని భగ్నంచేస్తాం!

అనురాగం అంబరమైతే ఆనందం అర్ణవమైతే మేం తోకచుక్కగా వస్తాం

Aug 20, 2019

చాలా రోజుల తర్వాత వర్షంలో తడిశా

చాలా రోజుల తర్వాత వర్షంలో తడిశా

Aug 2, 2019

శ్రమికజాతి

తర తరాల దరిద్రాల బరువులతో కరువులతో క్రుంగి క్రుంగి

Jul 19, 2019

కాళోజి - బ్రతుకు

కాళోజి - బ్రతుకు

Jun 20, 2019

తిట్టు కవిత్వం

మనసులో ఉన్న భావాలను కాస్త సృజనాత్మకంగా వెలువరించే ప్రయత్నమే కవిత్వం.

Jun 17, 2019

ఆశ (కవిత)

ఆశ (కవిత)

Jun 14, 2019

ప్రపంచం నీ వెంటే

ప్రపంచమంతా నిన్ను ఒంటరిని

May 20, 2019

నైనం ఛిన్దన్తి శస్త్రాణి

నైనం ఛిన్దన్తి శస్త్రాణి

May 8, 2019

సంతృప్తి.. చిరునవ్వు

బాధ బాధ బాధ దేనికొరకు నీ బాధ. డబ్బు లేదని బాధ దర్జాగా లేవని బాధ.

May 6, 2019

నిజాంను ఎదుర్కొన్న కవిత – పదే పదే అనేస్తా!

ఇదే మాట ఇదే మాట పదే పదే అనేస్తాను.

Apr 30, 2019

నాలో...నేనే

నాలో...నేనే

Apr 9, 2019

ఉగాది స్పెషల్ కవిత

సంస్కృతి, సంప్ర‌దాయం సంద‌డిచేసేలా.. పసుపు, కుంకుమ ప‌ల్ల‌వి పాడిన శుభ‌వేళ‌..

Apr 5, 2019