మరో కోణం

నువ్వు యెన్నయినా చెప్పు సురేష్ బాబు, వాడి గతం తెలిసినవారెవరికి వాడిపై ప్రేమ, అభిమానం ఉన్నట్టుండి పుడుతాయా...

Oct 16, 2021

చిలక పలుకులు

అనగనగా ఒక మంచాయన ఉండేవాడట. వాళ్ళ ఊరికి దగ్గర చాలా పండ్ల తోటలు ఉండేవి. పండ్లని తినేందుకు చిలకలు, వగైరా పక్షులు వచ్చేవి...

Sep 24, 2021

ఒక వాహన చోదకుడి కథ

కొద్ది సేపటి లో ప్రారంభమయ్యే నా ఉపన్యాసానకి రంగం సిద్ధం చేసుకుంటున్నాను. చాలా రోజుల తర్వాత, తెలుగు గడ్డపై తెలుగులో మాట్లాడబోతున్నాను. పైగా ముఖ్య అతిథి ఎవరో కాదు ముఖ్యమంత్రి గారు. 

Sep 22, 2021

రోడ్డుమీదపాప

ఐరోపా ఖండంలో ఇటలీ దేశం ఉంది. అక్కడ అలెస్సాండ్రో, రెవిల్డె అనే దంపతులు ఉండేవాళ్ళు. వాళ్ల పాప పేరు మరియా.

Sep 13, 2021

శిడిమాను

శిడిమాను

Aug 24, 2021

స‌మ్‌థింగ్ స‌మ్‌థింగ్‌...

స‌మ్‌థింగ్ స‌మ్‌థింగ్‌...

Aug 17, 2021

వెంకటరమణీయం

వెంకటరమణీయం...

Aug 12, 2021

శంఖారావం

శంఖారావం

Aug 9, 2021

సైనికులు కావాలి

సైనికులు కావాలి

Aug 7, 2021

సిందూరం

కార్తీక పౌర్ణమి, చందమామ ఆకాశంలో చుక్కల రాజ్యాన్నేలుతున్న చక్రవర్తిలా వెలుగులీనుతున్నాడు. మేడమీద వెన్నెల ఊదారంగు...

Aug 6, 2021

ఆన్లైన్ విందు

పట్టు చీర కట్టుకుని, మొహమంతా మేకప్ వేసుకొని, అద్దంలో అటు ఇటూ చూసుకుంటోంది సుందరి. సుందరి అవతారాన్ని...

Jul 31, 2021

రావోయి అతిథి

రావోయి అతిథి

Jul 28, 2021

దృక్ప‌థం

దృక్ప‌థం

Jul 24, 2021

యుగ‌ళిధార‌

యుగ‌ళిధార‌

Jul 23, 2021

స‌భ‌కు న‌మ‌స్కారం

రాన్రాను మన సమాజంలో 'బుక్‌ కల్చర్‌' కనుమరుగై, 'లుక్‌ కల్చర్‌' పెరిగిన విషయం...

Jul 17, 2021

..తరవాతే నేను

..తరవాతే నేను

Jul 16, 2021

శిశిరంలోవిరిసిన కుసుమం

శిశిరంలోవిరిసిన కుసుమం...

Jul 7, 2021

పుల్లప్ప మాట

అనగనగా ఒక ఊళ్లో ఒక బిచ్చగాడు ఉండేవాడు. అతని పేరు పుల్లప్ప.

Jul 6, 2021

ఈకలకు వచ్చిన కళ్ళు..

అనగనగా ఒక పక్షి రాజ్యం ఉండేది. ఆ రాజ్యానికి రాజు నెమలి. అప్పట్లో నెమలి ఈకల మీద ఇంత చక్కని కళ్ళు ఉండేవి కావు.

Jul 2, 2021

సుఖం ఎక్కడ

కొత్తపల్లిలో రాజు అనే పిల్లవాడు ఉండేవాడు. వాడికి పక్షులన్నా, జంతువులన్నా...

Jun 29, 2021