తెలుగు భాష

అక్షర మక్షర మధిదేవతా రూప గమకాన తెనుగుకీ కమ్మదనము!

Apr 5, 2018

ఉగాది కవిత

ఉ. స్వాగతమో! విళంబి శుభ వత్సరమా! విజయ ప్రదాయివై

Apr 4, 2018

( శీర్షిక) తెలుగు భాష

“దిరిసెన పువు” కంటె, కరము సున్నితమహో .......”అలసాని” సాక్షి నా తెలుగు భాష  “వసుచరిత్ర”సుకవి పలుకుల సాక్షిగా....

Apr 3, 2018

గాదిలి ఉగాది (పద్యకవిత)

అత్తవారింటిలో అప్పుడే అడుగుమోపెడి క్రొత్త కోడలు పిల్లవోలె

Apr 2, 2018

చెలి నీతోనే నా ప్రయాణం (వాలెంటైన్స్ డే స్పెషల్)

చెలి నీ మేనిని తాకిన గాలి సుగంధభరితమై నన్ను చేరేనే...

Feb 14, 2018

జయహో ఆకాశవాణి..

భారత గణతంత్ర దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని, ఆకాశవాణి, ప్రతిష్టాత్మకంగా 1956 నుంచీ భారతీయ భాషా కవి సమ్మేళనాన్ని నిర్వహిస్తున్నది.

Jan 30, 2018

తెలుగు లేకపోతే జీవితం వృథా..

ఒకప్పుడు సంస్కృతంలో మాట్లాడితే పండితుడు అనుకునేవారు. అందుకని స్థానికులు కూడా బలవంతంగా సంస్కృతంలోనే మాట్లాడేవారు.

Dec 15, 2017

బైరాగి పాట

ఇప్పుడంటే కనిపించడం లేదు కానీ, ఒకప్పుడు ఊరూవాడా తిరిగే విరాగులకి కొదవుండేది కాదు.

Aug 30, 2017

మహాగీతం

మహాగీతం

Jul 28, 2017

దాశరథి - మహాగీతం

చరిత్ర పాడని ధరిత్రి చూడని

Jun 26, 2017

మౌనం

మౌనం

May 29, 2017

కవంటే...

కవంటే...

May 18, 2017

నీ భరోసా

ఒక్క క్షణం నీ సమక్షం ఎంత హాయినిస్తుందో తెలుసా. .

May 11, 2017

కవంటే ?

వాడంతే ప్రతి దాన్ని భూతద్దంలోనూ

May 11, 2017

సిండ్రెల్లా

ఏ దేవతిచ్చిందో కలల రెక్కలున్న

May 10, 2017

నాక్కావాలిప్పుడు

కనురెప్పలు పడే శబ్దం నుంచి

May 2, 2017

వాల్ పేపర్ (కవిత)

వాల్ పేపర్

Apr 28, 2017

క్షణ క్షణం నీతో నేను

ఇరవై యేళ్ళు పెంచిన అమ్మ నాన్న

Apr 25, 2017

డైరీ...

డైరీ...

Apr 20, 2017

నీరు

నీరు

Apr 15, 2017