తేట తెలుగులోన మనం మాటాడితె - మాధుర్యం

అమ్మపలుకులోని ఆర్ద్రత తెలిసియు "మమ్మన్న" పిలుపుకై మంకు ఏల?

Apr 14, 2018

అంతం ఆంరంభానికి నాంది

పట్టువదలని కలం తెలుగింట తిష్టవేసిన

Apr 13, 2018

తెలుగు వెలుగు

నవనీతము నా భాష నవరసము నా భాష

Apr 12, 2018

ఉగాది పద్యకవిత

ఉగాది పద్యకవిత

Apr 11, 2018

అవతీర్ణ

అవతీర్ణ

Apr 10, 2018

షడ్రుచుల సమ్మేళనం

షడ్రుచుల సమ్మేళనం

Apr 9, 2018

తెలుగు భూమి - గేయం

తెలుగు భూమి - గేయం

Apr 7, 2018

విరిసిన కవిహృదయం

యుగముల కాదియై, గణన యోగ్యముగా, ప్రభవాదిపేరులన్ జగతిని కాల చక్రమున, చైత్ర వసంత, శుభోదయంబుగన్

Apr 6, 2018

తెలుగు భాష

అక్షర మక్షర మధిదేవతా రూప గమకాన తెనుగుకీ కమ్మదనము!

Apr 5, 2018

ఉగాది కవిత

ఉ. స్వాగతమో! విళంబి శుభ వత్సరమా! విజయ ప్రదాయివై

Apr 4, 2018

( శీర్షిక) తెలుగు భాష

“దిరిసెన పువు” కంటె, కరము సున్నితమహో .......”అలసాని” సాక్షి నా తెలుగు భాష  “వసుచరిత్ర”సుకవి పలుకుల సాక్షిగా....

Apr 3, 2018

గాదిలి ఉగాది (పద్యకవిత)

అత్తవారింటిలో అప్పుడే అడుగుమోపెడి క్రొత్త కోడలు పిల్లవోలె

Apr 2, 2018

చెలి నీతోనే నా ప్రయాణం (వాలెంటైన్స్ డే స్పెషల్)

చెలి నీ మేనిని తాకిన గాలి సుగంధభరితమై నన్ను చేరేనే...

Feb 14, 2018

జయహో ఆకాశవాణి..

భారత గణతంత్ర దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని, ఆకాశవాణి, ప్రతిష్టాత్మకంగా 1956 నుంచీ భారతీయ భాషా కవి సమ్మేళనాన్ని నిర్వహిస్తున్నది.

Jan 30, 2018

తెలుగు లేకపోతే జీవితం వృథా..

ఒకప్పుడు సంస్కృతంలో మాట్లాడితే పండితుడు అనుకునేవారు. అందుకని స్థానికులు కూడా బలవంతంగా సంస్కృతంలోనే మాట్లాడేవారు.

Dec 15, 2017

బైరాగి పాట

ఇప్పుడంటే కనిపించడం లేదు కానీ, ఒకప్పుడు ఊరూవాడా తిరిగే విరాగులకి కొదవుండేది కాదు.

Aug 30, 2017

మహాగీతం

మహాగీతం

Jul 28, 2017

దాశరథి - మహాగీతం

చరిత్ర పాడని ధరిత్రి చూడని

Jun 26, 2017

మౌనం

మౌనం

May 29, 2017

కవంటే...

కవంటే...

May 18, 2017