కామిని హృదయం

కామిని హృదయం

Jun 20, 2015

లచ్చి

లచ్చి

Jun 5, 2015

తోడొకరు౦డిన...

తోడొకరు౦డిన...

May 30, 2015

నామకరణం

నామకరణం

May 8, 2015

వృత్తికథలకు మూల శిల్పి అందె నారాయణస్వామి

వృత్తికథలకు మూల శిల్పి అందె నారాయణస్వామి

Apr 28, 2015

తెలుగువారి తక్షణ కర్తవ్యం

తెలుగువారి తక్షణ కర్తవ్యం

Apr 21, 2015

రిక్షావాలా

సామ్యవాద భావాలతో రచనలు చేసిన అలనాటి

Apr 9, 2015

పడగనీడ

రజియా కొంత ఆందోళనకు గురయ్యింది. ఏమిటీ ప్రభాకర్‌!

Apr 6, 2015

యాత్ర

యాత్ర

Mar 31, 2015

విహారంలో వినోదం

విహారంలో వినోదం

Mar 25, 2015

కుడి ఎడమైతే

అనగనగా ఓ నగరం!

Mar 11, 2015

ప్రాణానికి ప్రాణం

మ్మాయి ఎవరూ? అంది సీత

Jan 10, 2015

బుచ్చమ్మనీతి శ్రమైక జీవనం

బుచ్చమ్మనీతి శ్రమైక జీవనం

Dec 31, 2014

ట్రాన్స్‌ఫరొచ్చిందోచ్‌

రాష్ట్రంలో ఓ మారుమూల ప్రాంతంనుంచి బదిలీఅయింది. ఏ ప్రాంతంనుంచో ఎందుకులేండి ఏడవడం.. డిష్‌ టీవీ తప్ప మరో వినోదం

Dec 23, 2014

పడగనీడ

హైదరాబాద్‌లో ఎప్పుడూ గొడవలూ సంఘర్షణలే! మార్చ్‌లూ, ఉద్యమాలూ, మతకలహాలూ, అలజడులూ. ఏ అవాంతరం వచ్చినా కంట్రోల్‌ చెయ్యడానికి అక్కడున్న పోలీస్‌ఫోర్స్‌ చాలదు. జిల్లాలనుండి వేలమందిని రప్పిస్తారు.

Dec 20, 2014

ఎవరి అభిప్రాయాలు వారివే

ఎవరి అభిప్రాయాలు వారివే

Nov 28, 2014

‘తాళా’ష్టకము

‘తాళా’ష్టకము

Nov 24, 2014

అనిత పార్ట్ - 6

అనిత సాదించవలసిన పనులు చాలా వున్నాయి. అందులో యేది ముందో యేది వెనుకో ఆలోచించుకుంటొంది.

Nov 21, 2014

సహనం ప్రధానం

ఆయన ఒక సాధువు. రోజూ ఆయన వద్దకు ఎక్కడెక్కడినుంచో జనం వచ్చి వేల్తున్దేవారు. ఎవరికి వారు తమ సమస్యలు చెప్పుకుని వాటికి పరిష్కారం అడిగేవారు. మీరు ఏం చెప్తే అది చేస్తామని చెప్పేవారు. వారు చెప్పేదంతా

Nov 12, 2014

అనిత పార్ట్ - 5

తల గిర్రున తిరగసాగింది రాజారావుకు. సుశీల వణికే క్రింది పెదవిని మునిపంటితో నొక్కి పట్టుకుంది.

Nov 10, 2014