పడగనీడ

హైదరాబాద్‌లో ఎప్పుడూ గొడవలూ సంఘర్షణలే! మార్చ్‌లూ, ఉద్యమాలూ, మతకలహాలూ, అలజడులూ. ఏ అవాంతరం వచ్చినా కంట్రోల్‌ చెయ్యడానికి అక్కడున్న పోలీస్‌ఫోర్స్‌ చాలదు. జిల్లాలనుండి వేలమందిని రప్పిస్తారు.

Dec 20, 2014

ఎవరి అభిప్రాయాలు వారివే

ఎవరి అభిప్రాయాలు వారివే

Nov 28, 2014

‘తాళా’ష్టకము

‘తాళా’ష్టకము

Nov 24, 2014

అనిత పార్ట్ - 6

అనిత సాదించవలసిన పనులు చాలా వున్నాయి. అందులో యేది ముందో యేది వెనుకో ఆలోచించుకుంటొంది.

Nov 21, 2014

సహనం ప్రధానం

ఆయన ఒక సాధువు. రోజూ ఆయన వద్దకు ఎక్కడెక్కడినుంచో జనం వచ్చి వేల్తున్దేవారు. ఎవరికి వారు తమ సమస్యలు చెప్పుకుని వాటికి పరిష్కారం అడిగేవారు. మీరు ఏం చెప్తే అది చేస్తామని చెప్పేవారు. వారు చెప్పేదంతా

Nov 12, 2014

అనిత పార్ట్ - 5

తల గిర్రున తిరగసాగింది రాజారావుకు. సుశీల వణికే క్రింది పెదవిని మునిపంటితో నొక్కి పట్టుకుంది.

Nov 10, 2014

అనిత

పోయింది అనితను తన కోడలిగా చేసుకుంటే రెండు కుటుంబాలూ కలుస్తాయి. తమ కుటుంబానికి ఒక అండ ఏర్పడుతుంది

Sep 12, 2014

అనిత

"వస్తే వస్తుంది. జీవితంలో కష్టపడి సంపాదించి ఏనాటికి. ఐశ్వర్యవంతులం కాగలం? అదృష్టం కలిసొస్తే ఇలాగే రావాలి."

Sep 5, 2014

అనిత

"రమణరావును ఎంతమాత్రం చేసుకోకు. నా మాట విను . బ్రతికినంత కాలం ఏడుస్తూ కూచోవాలి." "ఏం? ఎందుకు?"

Aug 22, 2014

లవ్ స్టోరీ

ఆమె అంతకముందు చిన్న చిన్న జ్వరాలకి, పడిశాలకి చాలామంది డాక్టర్ల దగ్గరకి వెళ్ళింది. వాళ్ళలో చాలామంది పేషెంట్లు ను కసురుకుంటూనో

Aug 11, 2014

స్నేహమంటే ఇదే

స్నేహమంటే పువ్వుదీ...పరిమళానిదే. మొక్కనుంచి వేరైనా

Aug 2, 2014

లవ్ స్టోరీ

డెయిలీ మిర్రర్ లో న్యూస్ ఎడిటర్ గా పనిచేసే ఘనశ్యాం ఇంద్రమిత్రకు మంచి ప్రెండ్. మొదట్లో ప్రాక్టిస్ బాగాలేకపోవడంతో

Aug 2, 2014

అనిత

కూతుహలంగా అడిగాడు రాజారావు. ఉలిక్కిపడింది శారదమ్మ. "అనిత రాసింది. ఇక్కడికి వస్తోందట

Aug 1, 2014

లవ్ స్టోరీ

ఎక్కిచీకట్లో కదులుతూ దూరంగా పార్క్ చేసివున్న సుమో వైపు మూవ్ అయ్యాడు. రెండో వ్యక్తి అతడిని ఫాలో అయ్యాడు.

Jul 26, 2014

వలచి వచ్చిన వనిత - 8

అతను లేకపోవడమూ జరిగాయి. ఆమెతో నాకు పదహారురోజుల పరిచయముంది. ఆ తర్వాత ఆమెను మా ఊళ్ళో శంకర్రావు

Jul 25, 2014

వలచి వచ్చిన వనిత - 7

మిత్రమా! ఇంకా ఒక పుస్తకముంది మూడువారాలిక్కడ గడపవలసిన అవసరముంది. నాగురించి నువ్వే కాస్త సెలక్షన్ చేసి పెడుతూ

Jul 18, 2014

లవ్ స్టోరీ

సాధూరం తండ్రికి ఐరన్ మర్చంట్ గా మంచి పేరుంది. తండ్రి మరణించిన తర్వాత అతడికి వ్యాపారంలో నష్టం రాసాగింది.

Jul 17, 2014

వలచి వచ్చిన వనిత - 6

బహుశా తలస్నానం చేసిందేమో- జుట్టు విరబోసుకుని ఉందామె. సందేహం లేదు

Jul 11, 2014

వలచి వచ్చిన వనిత - 5

అదంత సులభం కాదని నాకు తెలుసు, ఆ వీధిలో ఎంతో మంది ఆమెను చూశారు. ఆఫీసు పని మీద వచ్చిన నాకూ ఆమెకూ గల సంబంధం ఏమిటో

Jul 4, 2014

వలచి వచ్చిన వనిత - 4

ఆమె భావగర్భితంగా నావైపుచూచింది__" ఒప్పుకున్నాను కానీ నేను కాస్త ధోరణి మనిషిని. కొత్త, పాత అని లేకుండా ఎవరితోనైనా నేను గంటలతరబడి మాట్లాడేయగలను.

Jun 27, 2014