అనిత

పోయింది అనితను తన కోడలిగా చేసుకుంటే రెండు కుటుంబాలూ కలుస్తాయి. తమ కుటుంబానికి ఒక అండ ఏర్పడుతుంది

Sep 12, 2014

అనిత

"వస్తే వస్తుంది. జీవితంలో కష్టపడి సంపాదించి ఏనాటికి. ఐశ్వర్యవంతులం కాగలం? అదృష్టం కలిసొస్తే ఇలాగే రావాలి."

Sep 5, 2014

అనిత

"రమణరావును ఎంతమాత్రం చేసుకోకు. నా మాట విను . బ్రతికినంత కాలం ఏడుస్తూ కూచోవాలి." "ఏం? ఎందుకు?"

Aug 22, 2014

లవ్ స్టోరీ

ఆమె అంతకముందు చిన్న చిన్న జ్వరాలకి, పడిశాలకి చాలామంది డాక్టర్ల దగ్గరకి వెళ్ళింది. వాళ్ళలో చాలామంది పేషెంట్లు ను కసురుకుంటూనో

Aug 11, 2014

స్నేహమంటే ఇదే

స్నేహమంటే పువ్వుదీ...పరిమళానిదే. మొక్కనుంచి వేరైనా

Aug 2, 2014

లవ్ స్టోరీ

డెయిలీ మిర్రర్ లో న్యూస్ ఎడిటర్ గా పనిచేసే ఘనశ్యాం ఇంద్రమిత్రకు మంచి ప్రెండ్. మొదట్లో ప్రాక్టిస్ బాగాలేకపోవడంతో

Aug 2, 2014

అనిత

కూతుహలంగా అడిగాడు రాజారావు. ఉలిక్కిపడింది శారదమ్మ. "అనిత రాసింది. ఇక్కడికి వస్తోందట

Aug 1, 2014

లవ్ స్టోరీ

ఎక్కిచీకట్లో కదులుతూ దూరంగా పార్క్ చేసివున్న సుమో వైపు మూవ్ అయ్యాడు. రెండో వ్యక్తి అతడిని ఫాలో అయ్యాడు.

Jul 26, 2014

వలచి వచ్చిన వనిత - 8

అతను లేకపోవడమూ జరిగాయి. ఆమెతో నాకు పదహారురోజుల పరిచయముంది. ఆ తర్వాత ఆమెను మా ఊళ్ళో శంకర్రావు

Jul 25, 2014

వలచి వచ్చిన వనిత - 7

మిత్రమా! ఇంకా ఒక పుస్తకముంది మూడువారాలిక్కడ గడపవలసిన అవసరముంది. నాగురించి నువ్వే కాస్త సెలక్షన్ చేసి పెడుతూ

Jul 18, 2014

లవ్ స్టోరీ

సాధూరం తండ్రికి ఐరన్ మర్చంట్ గా మంచి పేరుంది. తండ్రి మరణించిన తర్వాత అతడికి వ్యాపారంలో నష్టం రాసాగింది.

Jul 17, 2014

వలచి వచ్చిన వనిత - 6

బహుశా తలస్నానం చేసిందేమో- జుట్టు విరబోసుకుని ఉందామె. సందేహం లేదు

Jul 11, 2014

వలచి వచ్చిన వనిత - 5

అదంత సులభం కాదని నాకు తెలుసు, ఆ వీధిలో ఎంతో మంది ఆమెను చూశారు. ఆఫీసు పని మీద వచ్చిన నాకూ ఆమెకూ గల సంబంధం ఏమిటో

Jul 4, 2014

వలచి వచ్చిన వనిత - 4

ఆమె భావగర్భితంగా నావైపుచూచింది__" ఒప్పుకున్నాను కానీ నేను కాస్త ధోరణి మనిషిని. కొత్త, పాత అని లేకుండా ఎవరితోనైనా నేను గంటలతరబడి మాట్లాడేయగలను.

Jun 27, 2014

నిశ్చల చిత్రం

ఈ నడుస్తున్న సమూహాలలో నా ఒంటరితనం చిక్కుకుని మూలుగుతోంది

Jun 23, 2014

వలచి వచ్చిన వనిత - 3

టెలిగ్రాం కూడా అతను లేని సమయంలో వచ్చింది. మరి ఇప్పుడింకఒక్కటే ఉపాయం. మీరిక్కడహాయిగా మకాం పెట్టుకొండి

Jun 20, 2014

స్నేహం ఖరీదు...?

తార బిఎస్సీ చదువుతుండగానే ప్రేమించి పెళ్ళి చేసుకుంది. ఆమె భర్త సుందర్. ఫోటో చూస్తే నల్లగా పొట్టిగా అందమైన తార పక్కన

Jun 18, 2014

వలచి వచ్చిన వనిత - 2

శ్రీధర్ బాబు చెప్పినదివింటూ నేను ఆలోచిస్తున్నాను ఇతగాడికి పరాయి అడదంటే ఏ మాత్రం గౌరవంలేదు. తను అందరి ఆడపిల్లల వెనుక పడలేడు.

Jun 13, 2014

ఎప్పటికీ నీకై

ప్రేమ... ఒకరికి ఒకరు... అనే విడదీయలేని అదిభౌతిక సంబంధం. స్త్రీ, పురుషుల మధ్య ఉండాల్సిన సౌందర్యాత్మక ఆరాధన

Jun 12, 2014

వలచి వచ్చిన వనిత - 1

అతను క్లాసులో బాగా అల్లరిచేస్తాడు. మేష్టర్లని ఏడిపిస్తాడు. ఆడపిల్లల వెంటబడడమూ, వాళ్ళూ వినేలా అసభ్యపదాలు మాట్లాడడమూ

Jun 9, 2014