మల్లెజడ

మల్లెజడ

Aug 10, 2013

ఇలాంటి మగాళ్లూ ఉంటారా

ఇలాంటి మగాళ్లూ ఉంటారా

Aug 2, 2013

ప్రేమికుల ఓట్లు

చిత వరకట్నాలు ఇస్తాం, ఉచితంగా తద్దినం పెట్టిస్తాం,గాడిద గుడ్డు ఇస్తాం,పంది పిల్లలు పావలకొకటి ఇస్తాం..

Jul 30, 2013

జలదృశ్యం

జలదృశ్యం

Jul 26, 2013

వారసులు

వారసులు

Jul 12, 2013

పునర్వివాహం

పునర్వివాహం

Jul 5, 2013

సీత-సావిత్రి

సీత-సావిత్రి

Jun 28, 2013

శ్రీవారికి ప్రేమలేఖ

శ్రీవారికి ప్రేమలేఖ

Jun 21, 2013

పోలికలు

నాన్నగారి దగ్గర్నుంచి

Jun 6, 2013

ప్రథమ తాంబూలం

ఇళ్ళ స్థలాలకోసం రీజనల్

Jun 6, 2013

పెరట్లో తాచుపాము

ఉదయం ఆరుగంటల సమయం

Jun 5, 2013

ఓటమిలో గెలుపు

నేను తల్లిదండ్రుల చాటు బిడ్డను

May 29, 2013

నొప్పింపక తానొవ్వక

చిన్నబుచ్చడం సహించలేక అతగాడు

May 23, 2013

సెల్లు సొల్లు

విశ్వనాధం భోరుమని ఏడ్చాడు

May 16, 2013

అర్జునుడూ - అనసూయమ్మా

కుట్టుపనుల విషయంలో ఆమెది

May 14, 2013

అభిమాని

అభిమానంతో మీకు

May 7, 2013

దొంగతనాలు బంద్

దొంగతనాల గురించి రకరకాల

Apr 26, 2013

తొలిప్రేమ

ఒకప్పుడు ఒకరికోసం ఒకరుగా

Apr 25, 2013

పాపం జంబులింగం

పేరుకు ముందు తన

Apr 16, 2013