అవ్వ-కాకి

అవ్వ రొట్టెను కాకి ఎత్తుకుపోయింది..గొడ్డలి చెట్టును కొట్టేయనంది.. ఎలుక గొడ్డలిని

Oct 15, 2013

అమ్మ పిలుపు

ప్రాణవాయువు బాగా ఎక్కువగా వుంది. అంటే సుమారు

Oct 11, 2013

అమ్మ పిలుపు

"నీకేం భయం లేదు. నేనున్నాను. ముందుకురా!"

Oct 4, 2013

కండక్టర్ సుందరం

ప్రయాణం చేసింది కాలేజీలో చదివిన మూడు సంవత్సరాలు మాత్రమే.

Oct 1, 2013

అమ్మ పిలుపు

కనకయ్య పక్కనే కూర్చుని వాడితో కలిసి

Sep 27, 2013

అమ్మ పిలుపు

సొరంగంలోకి వెళ్ళాడేమోనని ఆయన భార్య అనుమానించింది

Sep 20, 2013

అమ్మ పిలుపు

సీతానగరం ఊరు చిన్నదీ కాదు. అలాగని పెద్ద పట్నమూ కాదు.

Sep 13, 2013

చీకటి ఊబి

ప్రీతమ్ సింగ్ డొక్కుమొహం కళ్ళముందు కదిలింది

Sep 6, 2013

కథ కంచికి

దానికి కారణం అతని భార్యామణి భానుమతి రోజు

Sep 3, 2013

జారిన మల్లెలు

అమ్మా, అన్నం పెట్టు. మళ్ళీ వెంటనే ఆఫీసుకి వెళ్ళిపోవాలి.

Aug 30, 2013

నాలోని నేను

శ్రీవారినీ, పిల్లలనీ ఆఫీసుకీ స్కూళ్ళకీ పంపించేసి

Aug 26, 2013

లేచిరా తల్లీ

వాళ్ళు వెళ్ళగానే తలుపు ధబాల్న వేసి గడియ పెట్టింది పార్వతి.

Aug 23, 2013

సూసైడ్-నోట్

ఈ సమస్యలనేవి మనిషి నే తన కంట్రోల్ లో చేసుకొని తను చెప్పినట్లు ఆడిస్తున్నాయి.

Aug 20, 2013

మరో మృగం

నెమ్మది నెమ్మదిగా పయనిస్తున్న మార్తాండుడు

Aug 17, 2013

మల్లెజడ

మల్లెజడ

Aug 10, 2013

ఇలాంటి మగాళ్లూ ఉంటారా

ఇలాంటి మగాళ్లూ ఉంటారా

Aug 2, 2013

ప్రేమికుల ఓట్లు

చిత వరకట్నాలు ఇస్తాం, ఉచితంగా తద్దినం పెట్టిస్తాం,గాడిద గుడ్డు ఇస్తాం,పంది పిల్లలు పావలకొకటి ఇస్తాం..

Jul 30, 2013

జలదృశ్యం

జలదృశ్యం

Jul 26, 2013

వారసులు

వారసులు

Jul 12, 2013

పునర్వివాహం

పునర్వివాహం

Jul 5, 2013