ఓ వెంగళప్పా...

ఓ వెంగళప్పా...

Jul 22, 2015

కన్ హొపాత్ర – మరాఠీ

కన్ హొపాత్ర – మరాఠీ

Jul 21, 2015

“చరిత్రలో ప్రబంధ పరమేశ్వరుడు" పార్ట్ - 4

“చరిత్రలో ప్రబంధ పరమేశ్వరుడు" పార్ట్ - 4

Jul 16, 2015

మమకారం

మమకారం

Jul 14, 2015

“చరిత్రలో ప్రబంధ పరమేశ్వరుడు" పార్ట్ - 3

“చరిత్రలో ప్రబంధ పరమేశ్వరుడు" పార్ట్ - 3

Jul 9, 2015

అక్క మహాదేవి

అక్క మహాదేవి

Jul 8, 2015

హరిశ్చంద్రుడు

హరిశ్చంద్రుడు

Jul 6, 2015

నిశ్శబ్ద సాయం...

నిశ్శబ్ద సాయం...

Jul 4, 2015

“చరిత్రలో ప్రబంధ పరమేశ్వరుడు" పార్ట్ - 2

“చరిత్రలో ప్రబంధ పరమేశ్వరుడు" పార్ట్ - 2

Jul 2, 2015

వంశీకుంజం

వంశీకుంజం

Jun 29, 2015

చరిత్రలో ప్రబంధ పరమేశ్వరుడు

శ్రీమన్నారాయణుడు క్షీరసాగరముపై, శేషతల్పమున శయనించి చిదానంద రూపుడై సృష్టి వైచిత్ర్యాలను పరికిస్తున్నాడు. మూలకారణంబొక్కడే అయినా అనేకానేక రూపాలు.

Jun 25, 2015

కామిని హృదయం

కామిని హృదయం

Jun 20, 2015

లచ్చి

లచ్చి

Jun 5, 2015

తోడొకరు౦డిన...

తోడొకరు౦డిన...

May 30, 2015

నామకరణం

నామకరణం

May 8, 2015

వృత్తికథలకు మూల శిల్పి అందె నారాయణస్వామి

వృత్తికథలకు మూల శిల్పి అందె నారాయణస్వామి

Apr 28, 2015

తెలుగువారి తక్షణ కర్తవ్యం

తెలుగువారి తక్షణ కర్తవ్యం

Apr 21, 2015

రిక్షావాలా

సామ్యవాద భావాలతో రచనలు చేసిన అలనాటి

Apr 9, 2015

పడగనీడ

రజియా కొంత ఆందోళనకు గురయ్యింది. ఏమిటీ ప్రభాకర్‌!

Apr 6, 2015

యాత్ర

యాత్ర

Mar 31, 2015