నవరాగం

కోరికల పర్వతాలెక్కలేక, తనతోపాటు భర్త జీవితాన్ని నరకప్రాయం చేసే భార్యలూ,

Feb 3, 2014

నాలో నేను

సంస్కారం నేర్పలేకపోతున్న సమాజానిదా.

Jan 27, 2014

నడక

కళ్యాణ్ కట్నకానుకల కోసం మానసికంగా హింసించాడేగానీ భర్తగా మమతానురాగాలను

Jan 22, 2014

కార్నర్ సీటు

అందరిలాగే రాజు కూడా ట్రయిను ఎక్కగానే కార్నర్ సీటులో

Jan 21, 2014

ముద్దబంతి పూవులో

మూగబోయినా మనసు వీణమీద నీ పేరే పాడుకుంటూ

Jan 17, 2014

వెలుగులోకి

ఆడపిల్లల నెత్తిన పడేసి హింసాయుతంగా అణచివేతతో పెళ్ళి

Jan 10, 2014

ఆమె విముక్తి

శరీరం అనారోగ్యం పాలయితే మనసు ఆరోగ్యంగా ఎలా ఉంటుంది.

Jan 4, 2014

నాకున్నది ఒక చక్కని బొమ్మ

ధైర్యం చేసి "మనదేశంలో ప్రాణమున్న పసిపాపలు తిండి, గుడ్డలేక అలమటిస్తూంటే

Dec 27, 2013

అమ్మా! నన్ను క్షమించొద్దు

ఆ రోజంతా హడావుడి. కొలీగ్స్ లో ఎవరిదో పెళ్ళి. సాయంత్రం ఎలాగైనా జానకమ్మగారిని కలవాలి

Dec 23, 2013

నాకున్నది ఒక చక్కని బొమ్మ

కానీ కిష్టిగాడంటే ఎంత అసహ్యమో శంకరం అంటే అంత ఇష్టం నాకు !

Dec 20, 2013

అనుబంధం, ఆత్మీయత అంతా ఒక బూటకం

"అమ్మా, చిట్టితల్లీ నా మాట వినమ్మా! నేనేమీ చేయలేకపోయానమ్మా!

Dec 18, 2013

అమ్మ మనసు

"ఎవరో పాపం! ఉన్నట్టుండి పడిపోయింది."

Dec 16, 2013

నాకున్నది ఒక చక్కని బొమ్మ

వాడెప్పుడూ ఇంతే! అస్సలు దేనికీ మెచ్చుకోడు. అయినా తప్పదు, నాకు వాడు తప్ప వేరే స్నేహితులు లేరు మరి !

Dec 13, 2013

నాకున్నది ఒక చక్కని బొమ్మ

బాబాయి కనబడేదాకా పరిగెత్తాను. నాక్కాస్త ఆయాసం కూడా వచ్చింది.

Dec 6, 2013

నాకున్నది ఒక చక్కని బొమ్మ

నాకు చాలా ఉక్రోషం వచ్చింది. బాబాయి పిలిచినా సరే వెళ్ళకూడదనుకున్నాను.

Nov 28, 2013

షాక్ ట్రీట్ మెంట్

తనకి ప్రాణంలో ప్రాణంగా, అడుగులకు మడుగులొత్తే అనుకూలవతి, ప్రేమమయి అయిన భార్యని పోగొట్టుకున్నాడు

Nov 27, 2013

ప్రేమకు చిరునామా

"ఆ పిల్లతో వంట చేయిస్తున్నాం ... పాపం కాలం కాటేసినా వెరవక

Nov 23, 2013

నాకున్నది ఒక చక్కని బొమ్మ

"నీ అమెరికా బొమ్మ వచ్చేక నాకు చూపిస్తావా ?" అనడిగాడు శంకరం.

Nov 21, 2013

నాకున్నది ఒక చక్కని బొమ్మ

నా కోసం ఓ మంచి బొమ్మ తెస్తున్నానని వ్రాశాడు. ఆ బొమ్మ

Nov 15, 2013

గుండె తడిసిపోయింది

"నువ్వు సాక్షాత్తూ పార్వతీదేవిలా, అందంగా, ఆదిశక్తిలా, శక్తివంతంగా కనిపిస్తున్నావు సుభద్రా!

Nov 13, 2013