నా ప్రేమలా..

నా ప్రేమలా..

Nov 24, 2020

మనస్సుతో ప్రేమించా

మనిషిని ప్రేమించినా, మనిషిగా ప్రేమించినా మర్చిపోతాం కాని..

Nov 21, 2020

నీ బ్రతుకు.. నీ ఇష్టం

నీకు నచ్చినట్టు ఉండు బాబాయ్ నలుగురిది ఏముంది

Nov 19, 2020

పత్రికలు

పత్రికలు

Nov 17, 2020

ఇది కధ కాదు కదా

ఇది కధ కాదు కదా

Oct 31, 2020

నీ కనుపాపలోని ప్రతి స్వప్నం

నీ కనుపాపలోని ప్రతి స్వప్నం నా గురించే అనుకున్నా...

Oct 28, 2020

పరిస్థితులు

జీవనగమనంలో పరిస్థితులెప్పటికి ఒకేలా వుండవు...

Oct 24, 2020

అమ్మ

అమ్మ అనే ఆ పిలుపులో...

Oct 21, 2020

నాన్నే నా స్నేహితుడు

నాన్నే నా స్నేహితుడు

Oct 15, 2020

బ్రతకనిద్దాం !

వారసత్వ పోరు మూఢనమ్మకం...

Oct 12, 2020

ఒంటరిగానే...

ఈ లోకంలోకి వస్తాం ఒంటరై కుటుంబం తోడుగా పయనం...

Oct 10, 2020

చదువు

చదువు

Oct 8, 2020

నేను

తీరం చేరని అల నేను నేలని తాకని చినుకు నేను

Oct 6, 2020

పల్లకి

ప్రాణ సఖుడె నా కోసమై పంపినాడు పల్లకీ యన హృదయమ్ము జల్లుమనియె

Sep 29, 2020

కరోనా జర టైరోనా

కరోనా జర టైరోనా

Sep 21, 2020

మగువ

మగువ

Sep 18, 2020

ఈ క్షణమెంతో హాయి

ఈ క్షణమెంతో హాయి

Sep 12, 2020

పరిష్కారం ఎప్పుడో..?

ఏంటో అడుగలా బయటెట్టాలంటే పట్టపగలే భయం...

Sep 8, 2020

గురువే దైవం

గురువే దైవం

Sep 5, 2020

గురువు

గురువు

Sep 5, 2020