మిగిలిపోయిన కథలు

మనసు పలకలేని రాగాలు అన్నీ...

Jan 6, 2021

నువ్వే నా ప్రపంచం

కాలం మారిపోయింది నాకు నీ మీదున్న ప్రేమ గతంగా మారిపోలేదు.

Dec 29, 2020

ఓ ఉదయం

ఓ ఉదయం

Dec 23, 2020

అప్పు...

అప్పు...

Dec 19, 2020

కన్ను పెన్ను

షాలిబండ నుండి ఖాళీగున్న నేను..

Dec 16, 2020

డబ్బు చేసే నాటకం

డబ్బు చేసే నాటకంలో మనుషులు  మమతలు కపటాలు అంటూ..

Dec 12, 2020

జీవితం.. ఓ ప్రయాణం

జనన మరణాల మధ్య సాగే ప్రయాణమే జీవితం. ఆ ప్రయాణంలో మీరు కోరుకునేది..

Dec 11, 2020

మండేలా-స్వేచ్ఛ సూర్యుడు

మండేలా-స్వేచ్ఛ సూర్యుడు...

Dec 5, 2020

తేల్చుకో....ఓటరన్న

తేల్చుకో....ఓటరన్న

Dec 2, 2020

బహుజనోద్దారకుఢు

వెనకబడిన వర్గాలకు వెన్నుముకాయన...

Nov 30, 2020

కన్నీళ్లు దాగవు

కన్నీళ్లు దాగవు

Nov 28, 2020

నా ప్రేమలా..

నా ప్రేమలా..

Nov 24, 2020

మనస్సుతో ప్రేమించా

మనిషిని ప్రేమించినా, మనిషిగా ప్రేమించినా మర్చిపోతాం కాని..

Nov 21, 2020

నీ బ్రతుకు.. నీ ఇష్టం

నీకు నచ్చినట్టు ఉండు బాబాయ్ నలుగురిది ఏముంది

Nov 19, 2020

పత్రికలు

పత్రికలు

Nov 17, 2020

ఇది కధ కాదు కదా

ఇది కధ కాదు కదా

Oct 31, 2020

నీ కనుపాపలోని ప్రతి స్వప్నం

నీ కనుపాపలోని ప్రతి స్వప్నం నా గురించే అనుకున్నా...

Oct 28, 2020

పరిస్థితులు

జీవనగమనంలో పరిస్థితులెప్పటికి ఒకేలా వుండవు...

Oct 24, 2020

అమ్మ

అమ్మ అనే ఆ పిలుపులో...

Oct 21, 2020

నాన్నే నా స్నేహితుడు

నాన్నే నా స్నేహితుడు

Oct 15, 2020