Facebook Twitter
కన్ను పెన్ను

కన్ను... పెన్ను

షాలిబండ నుండి ఖాళీగున్న నేను
పాళీ ఉన్న పెన్నుతో...
విరుగుతుందో లేదో అన్న పన్నుతో
నిద్రకి, మెలుకువకి మధ్య
ఊగిసలాడుతున్న కన్నుతో...
కలలు కన్న కన్నులో...
మెలుకవలో ఉన్న మిన్నులో...
కలవరమవుతుంది నాలో...

- Malleshailu