భారతీయత

అవును నేను భారతీయు...ని !! బ్రతుకు తెరువులో ఉన్న ఆడంబరాలకై దేశం దాటాను !!

Mar 12, 2021

ఒంటరితనం

ఒంటరితనం

Mar 12, 2021

మహిళా మొగ్గలు

మహిళలు సకలరంగాల్లో పాదులు వేస్తేనే దేశం ప్రగతిపథంలో జండా ఎగురవేస్తుంది మహిళల ప్రతిభాపాటవాలు ఇలలో..

Mar 8, 2021

నక్షత్ర తోట

ప్రతాప్ కౌటిళ్యా అతి మృదువుగా తాకిన పూల రెమ్మల స్పర్శలో

Mar 8, 2021

వెన్నెలలా పలకరించావు

వెలుగు ఎరుగని నిశీధి నేను వెన్నెలలా పలకరించావు నీవు

Mar 3, 2021

వర్షం

వర్షం

Mar 1, 2021

ఫీజుల మాయజాలం

ఫీజుల మాయజాలం

Feb 26, 2021

నేస్తం

నేస్తం

Feb 24, 2021

ఆనందం..

ఆనందం..

Feb 23, 2021

కుటుంబం

కుటుంబం

Feb 20, 2021

అందమైన పల్లె

అందమైన పల్లె

Feb 16, 2021

ప్రేమికుల రోజున ఏ రంగు గులాబి ఇవ్వాలి..

ప్రేమికులరోజు ప్రేమించే వారికి ఆ ప్రేమని తెలియచేయాలనుకుంటున్నా..

Feb 13, 2021

విద్య

విద్య

Feb 9, 2021

మేలు

మేలు

Feb 8, 2021

అన్నదాత కన్నీటి గాథ!

దేశ రాజధాని వీధులు..

Feb 5, 2021

స్నేహగీతం

సహాయంలో సంతోషం...

Feb 4, 2021

నేనే నీవయ్యా!

నేనే నీవయ్యా

Feb 3, 2021

సోయగాల భానుడు

సోయగాల భానుడు

Jan 28, 2021

ఇది నా దేశం

ఇది నా దేశం

Jan 25, 2021