Facebook Twitter
పిచ్చుకమ్మా!

పిచ్చుకమ్మా!

 

 

పిచ్చుకమ్మా
నీ జాడలెక్కడమ్మా..?
కిచకిచమని పలుకులతో
తెల్లారే రోజులెక్కడమ్మా..?
గుంపుగా వచ్చి
మీరు చేసే అల్లరెక్కడమ్మా..?
గడ్డిపరకలు తెచ్చి
మీరు అల్లుకునే గూడులెక్కడమ్మా..?
ఇల్లంతా కలియతిరిగే
మీ పరుగులెక్కడమ్మా..?
రోజు పండగలా వచ్చే
మీ సందడెక్కడమ్మా..?
ఒంటరయ్యావా..
ఓ పిచ్చుకమ్మా 
సోపతులంతెక్కడమ్మా..?
మారిన కాలాలు
మిమ్మల్ని కాలగర్భంలో
కలిపేశయా...?
మానవత్వం మరచిన
మనుషులను విడిచి వెళ్ళావా..?
పిచ్చుకమ్మా పిలుపు వినవా
మళ్ళీ కానరావా..?

 

- బి. శ్వేత