ఆరోగ్యానికి చిన్న చిట్కాలు     1. వంటింట్లో పొరపాటున వేడి గిన్నెలను ముట్టుకుంటే చాలా మంటగా వుంటుంది. బర్నాల్ వంటివి అందుబాటులో లేకపోతే కొంచెం టూత్ పేస్ట్ రాసి చూడండి. నొప్పి త్వరగా తగ్గిపోతుంది. 2. వేడి వేడి టీ, కాఫీ గబుక్కున తాగితే నాలుక కాలినట్టు అవుతుంది. అప్పుడు ఒక చెంచా పంచదార నోట్లో వేసుకుంటే నొప్పి తగ్గుతుంది. 3. ఏదైనా కుట్టినట్టు మంటగా వుంటే వంట సోడాలో కొంచెం నీళ్ళు పోసి కలిపి ఆ పేస్ట్‌ను చీమ, దోమ కుట్టినచోట రాస్తే ఆ దద్దురు, మంట తగ్గుతాయి. 4. ఆగకుండా ఎక్కిళ్ళు వస్తుంటే ఒక చెంచా  చక్కెర నాలుక మీద వేసుకుని చప్పరిస్తే చాలు. నెమ్మదిగా ఎక్కిళ్ళు పోతాయి. 5. కడుపు బరువుగా వుంటే పుదీనా ‘టీ’ తాగితే రిలాక్స్‌గా వుంటుంది. పుదీనా ఆకులను శుబ్రంగా కడిగి చిన్నచిన్న ముక్కలుగా తరగాలి. తెర్లుతున్న నీటిలో పుదీనా ఆకులను వేసి మూత పెట్టాలి. ఆ తర్వాత పాలు, పంచదార కలిపితే పుదీనా టీ రెడీ. పాలు లేకుండా తాగితే ఇంకా మంచిది.   - రమ

మహిళ త్రిపాత్రాభినయం... అదే నయం..!   ‘‘అటు ఉద్యోగం, ఇటు ఇల్లు, మధ్యలో పిల్లల అల్లరి... ఇన్నిటిని సమర్థించుకుంటూ వచ్చేసరికి ప్రాణం పోతోంది’’ అని ఒక్కసారన్నా అనుకున్నారా? అయితే వినండి.. అవే మీ ప్రాణాల్ని నిలబెట్టి మిమ్మల్ని ఆరోగ్యంగా వుంచుతున్నాయట. వివరంగా చెప్పాలంటే... ఇంటికే పరిమితమైన ఆడవారి కంటే, గృహిణిగా, తల్లిగా, ఉద్యోగినిగా త్రిపాత్రాభినయం చేసేవాళ్ళ ఆరోగ్యమే మెరుగ్గా వుంటుందని సాస్కోచ్‌వాన్ విశ్వవిద్యాలయం నిరూపించింది. ఈ సంస్థ నిర్వహించినన అధ్యయనంలో ఉద్యోగినుల్లోనే ఆరోగ్య సమస్యలు తక్కువగా వున్నట్టు తేలింది. అయితే మానసిక ఒత్తిడి ప్రభావం శారీరక ఆరోగ్యంపై కూడా ఉంటుంది కాబట్టి సరైన సమయపాలన, ప్లానింగ్, పౌష్టికాహారం, వ్యాయామం వంటివి ఉద్యోగినిని మానసికంగా, శారీరకంగా కూడా ఆరోగ్యంగా వుంచుతాయన్న చిన్న విషయాన్ని మాత్రం మర్చిపోవద్దని చెబుతున్నారు అధ్యయనకారులు. - రమ

Fitness Tips For Business Travelers       If you are a frequent traveler, it is difficult to maintain a work out routine. This generally happens with people who travel on work or business or with people who have their branches is different areas. However, it is pretty important to do justice to your exercise schedules. We are pinned up a few important tips on work out and things that you need to carry while traveling !!! Things to Carry : 1. Running Shoes 2. Exercise Clothes. 3. Swimsuit.  4. Skipping Rope 5. Music and Headphones.  6. Hand Grips           Ways to Exercise : 1. If you are traveling on a flight, make sure you take a quick stroll at the airport terminal  before you board the flight 2. If it is a train journey, walk through the cars occasionally. 3. Make sure you do some skipping at your Hotel room 4. If there is an option available for swimming, never miss the chance.  5. If in case you are driving on your own, take frequent breaks, get out and stretch 

Aloe Vera Juice For Great Health           Aloe Vera has vast benefits in various aspects but not many are aware of the kind of health benefits one can obtain through Aloe Vera Juice. We are listing a few important benefits entangled with Aloe Vera juice for a healthy lifestyle of our viewers.  1. Digestion Promotion :   Aloe Vera juice regulates our digestive system in such a way that our body becomes capable of absorbing all major nutrients.  2. Cleansing The System :       Citing the kind of pollution, contamination and junk food that we are consuming these days, it is important for a person to clean their system for proper functioning. Aloe Vera juice has the perfect detox elements to keep your system pure and away from toxic components. 3. Increases Immunity : The perfect anti-oxidants present in Aloe Vera juice helps in boosting your immune system.  4. Reduces Inflammation : Aloe Vera has the capacity to reduce inflammation without any side-effects. It can also be a great medicine for swollen, stiff or painful joints.        5. Weight Reduction :   As Aloe Vera juice regulates your digestive system, it will also fight against fatigue and exhaustion caused due to irregular diet. Along with this, Aloe Vera juice reduces your hunger factor which will eventually stop you from having junk. This will lead to a nutricious and healthy lifestyle keeping your weight under proper check. 

Health Benefits of Green Peas           Green peas are not just the greenish part of your plate. Instead, they are little powerhouses of energy and nutrition. Green Peas is encompassed with many health benefits that not many people are aware of. We have listed a few good things that green peas can do to your health. Take a quick look !!!     1. Peas Helps in Managing Weight. It is low on fat and also contains high protein, fiber and micro-nutrients. A whole cup of green peas contains less than 100 calories.  2. Green Peas contains coumestrol, a health-protective polyphenol that prevents stomach cancer. 3. Green peas's high fiber and protein content helps in regulating blood sugar. 4. Green Peas is a great food for anti-aging and prevention of wrinkles on skin. 5. Components like vitamin B1 and folate, B2, B3, and B6 present in green peas can reduce homocysteine levels which is a major risk factor in heart diseases.  6. Green peas helps in regulating metabolism and also prevents constipation. It also improves bowel health and peristalsis. 7. Green peas plays a vital role in bone health. One cup of peas contains 44% of Vitamin K which in turn helps in anchoring Calcium inside the bones. Green peas helps in preventing osteoporosis.

Control Food Habits At Office For Fitness       Office is one place where a person easily gets influenced by fellow colleagues. Although you have a strict diet plan, it slowly fades away with their obligations and wishes. It is important to maintain a strict protocol for your food habits at office. You initially begin indulging into junk food thinking that it is just for one time. However, this repeats on a constant basis with time. Here are some very crucial rules that you need to follow in order to maintain a fit and healthy lifestyle.       1. Always Carry Your Lunch. Healthy and nutritious home food always need to be your first choice.  2. Avoid biscuits at work place. Biscuits are the regular munching snack at most of the work places. You do end up eating many without your knowledge, especially if it is with a cup of tea or coffee.    3. There will be a lot of loving colleagues who will force you to eat unhealthy junk some times. It is not their fault but you stay conscious about what you are eating. Be ready and brave to say NO to your colleagues' love when it comes to food.  4. When it is an office with a lot of employees, then there would be a birthday or an anniversary that happens at least once in a week. So during such occasions, do not barge into the cake and finish it. Instead, make it a habit to only taste a bite.  5. When it is a weekend, your colleagues are sure going to force you for a lunch or dinner outside. In such situations, you are prone to lose on your appetite. So try and avoid such outings as much as you can.     

Yoga solutions for Rounded Upper Back   Watch Rajeswari Vaddiparthi - Yoga Therapist explain the reasons behind this spinal posture and shows us different standing Yogasanas for correcting the rounded upper back problems.  

Easy Workouts For Busy Moms         Working women hardly find time for exercise as they have the task of cooking, cleaning, office, taking care of kids and so on. In this busy schedule, it is important to spare 15-20 minutes for the well-being of their own health and fitness. Here are some simple workouts for busy mothers to rejuvenate the body parts in a quicker and effective manner.    Chair Dips :   Sit on the edge of a sturdy chair and place your hands next to your hip. Now, slowly and steadily push your body up and down to tone your hip and thighs.   Chair Squats :     Sit on the chair with hands spread forward. Now lean your chest a little forward, bend your knees and stand up in the same posture. Sit back again and repeat the same for at least 10 to 15 times.   Butterfly Abs :     Lie down on your back and place the sole of your feet together. Place your hands behind your head and gradually lift up your chest and shoulders now. Repeat the same for 10 times at least.   Modified Push Ups :     Lie down with all fours with knees together. Now use push ups for neck, head, shoulders and back. This is an effective way of toning your skin.

Tips For a Healthy Family   A healthy family is a Wealthy Family. A man or woman has one common goal in general and that is family and it’s welfare. Health issues in one person can disturb the peace of the entire family and it is important to inculcate a healthy lifestyle in all the members of a clan. Here are some important tips that will help you stay hale and healthy. 1. Make sure not to store junk food at home. People at home eat what is available and you make it a point only to store healthy food like, sprouts, fat-free dairy items, fresh vegetable and fruits, whole grain breads and so on. This will help your family in the consumption of healthy food. 2. Kids are the crucial part of a family they are the ones inclines in junk food. Try and make food items that are healthy and tasty for them. For example, items like wheat pizza with excess vegetables and fat-free cheese, sweet-potato fries, tacos filled with boiled and spiced turkey and grilled chicken fingers are a good choice for children.   3. Create a consistent meal and snack schedule for all members of your family. Eating on time is very important for a healthy lifestyle. Make sure your kids are not too involved in snacking as it will reduce their appetite for lunch and dinner. In other words, their intake of quality food will reduce. 4. Do not allow eating while watching TV. It is a proven fact that people eat a lot of junk while watching TV. 5. Involve your family members in daily exercises and yoga. All your family members should wake up early and go back to bed on time. Cycling, running, jogging, skipping, yoga, swimming and so on will help your entire family to maintain a fit and healthy lifestyle.

Fitness Mantra Of Bollywood Stars   Many Bollywood heroines are known for their flawless figure and a fit physique. Most of them believe in regular work outs, Yoga and sports activities. There are a number of fitness freaks in the B-Town and their looks play a major role in their survival and sustainability in the industry for a longer run. Here is a list of some of the famous Bollywood actresses and their fitness mantra for all of you !!!     Deepika Padukone : Deepika has one of the best figures in the film industry. Her fitness mantra is badminton, swimming and dancing.     Kareena Kapoor :   If zero size is a trend among women, then all the credit goes to Kareena Kapoor. Yoga and a complete vegetarian diet is the fitness mantra of Kareena.        Katrina Kaif : Katrina has a body that can make any woman feel envious. Katrina is trained in mixed martial arts, parkour, and other fighting techniques. She believes in regular exercises and eating nutritious and healthy food at periodic intervals for a maintaining a fit figure.      Priyanka Chopra : Priyanka Chopra is growing younger with age. She is born with great genes that makes her look trim and slender all the time. However, Priyanka's trainer Samir Jaura is making sure that she looks suitable and apt for any given role. Priyanka also works out really hard when required.     Kangana Ranaut : Kangana Ranaut is an ectomorph which means that she doesn't put on weight easily. However, Kangana eats healthy and does power yoga, kick-boxing and goes to the gym to stay toned. That's her fitness mantra.      Sonam Kapoor : The gorgeous Sonam Kapoor's fitness secret includes a mix of Pilates, heavy weight training, intense cardio sessions and a balanced diet.

Simple Anti-Cancer Diet           Cancer is a dreadful disease which no one would imagine encountering. The simple diet format that we are going to share is very important and effective not only to fight the disease but also for normal people to create good resistance power in their bodies. Cancer may occur due to hereditary  factor, pollution, smoking and various other reasons. But one can definitely fight out the disease at it's early stages with proper medicines and a very strict and healthy diet. Our diet includes a lot of plant based food. All Veggies carry medicinal values and the diet patter is as follows !!! Breakfast : Preferably Oatmeal with fruits and nuts. Most importantly, it should be a whole grain breakfast.  Lunch : A big plate of veggie salad along with beans and peas makes a healthy lunch. A small quantity of rice or roti with a moderately fried and fat-free curry should be added along with the salad. A piece of boiled fish is also a healthy choice. Evening Snack : 1. Fruit Salad 2. Freshly cut vegetables topped with pasta sauce 3. Mixture of nuts, dry fruits and corn flakes 4. Green Tea or Tulsi Tea Dinner : Moderate quantity of rice cooked along with vegetables or Rotis with Steamed vegetable curry. A glass of carrot or beetroot juice after dinner is advisable. Try and avoid heavy food for dinner, especially non-veg. Dessert : A single square of dark chocolate is the best dessert item on the diet list. Replace pastries and sweets with a single fruit. 

Start Running For Perfect Fitness         Running is one of the healthiest habits that helps you enhance your figure and fitness. Running helps you look and feel good. Running helps a person feel liberated in a way where only you are the one involved in it. Running helps to calm down your senses and regular jogging improves your quality of life. Here are a few reasons why Running is the most recommended exercises out of all the others !!! 1. Running is the best way to tone your body and look in shape.  2. Running helps you burn unwanted calories and paves way to healthy weight loss 3. While running, the heart beat rate goes to 50 to 60 per minute. In this way, the heart muscles are relaxed and also fresh blood is pumped into the heart.  4. Running plays a vital role in your psychological well-being.  5. Running helps in reducing blood sugar rate.  6. Running improves Lung functioning and respiration becomes easier and smoother.        Jogging on a regular basis builds good stamina levels, helps in getting rid of lethargy, keeps a check on weight controls, improves metabolism, proper blood circulation to all parts of the body and so on. Make it a habit. Start Running for a healthy and fit lifestyle !!!

Park bench jack knife exercises For those who are already into exercises and gymming here is another fab way to work out your abdomen. The Jack Knifes-This move is a great way to tone your abs if you're not into planking. It looks easy, but you'll definitely feel the burn once you start working out the legs. Balance on your tailbone with your hands at your sides for stability and balance. Leaning back slightly, pull your knees to your chest and use your abs to extend your feet forward. Hold for 30 seconds, keeping your abs tight. And the best part is when you go to the park for your morning exercise you can practice those on the park bench and do these in a set of 2 to 3 repetitions and get back to your jogging or walking!

Quick Diet tips for memory loss and good heath Right Diet: Suffering from memory loss, aging and depression .Watch this montage for tips on how to cure memory loss, stop aging and good health.  

Bebo’s Fitness Routine   Kareena Kapoor Fitness Secret:Kareena Kapoor aka Bebo was in town for the promotion of her film Singham 2 and was looking fit and fabulous as ever . A firm believer in eating the right amount at the right time she has revealed that the secret behind her ever fresh and glowing skin is her vegetarian diet. Though she experimented with the size zero size in the movie Tashan which she says was not due to any crash diet but because of her nutritionist Rujuta Diwekar’s diet program , she got back to her curvy self and post her marriage to the Pataudi Nawab Sail Ali Khan she has managed to stay in perfect shape and health. She also advises her fans to eat healthy, at regular intervals and not have large meals and exercise well. As per Bebo's diet plan she eats every two to three hours which includes a lot of fresh green vegetables, nuts  and fruits. For breakfast: It usually comprises of upma or paranthas (without oil), muesli and idlis. She snacks on a brown bread sandwich with veggies in between. For lunch: It is generally the usual roti, dal and vegetables. She emphasizes on taking in the right and balanced amounts of carbs and proteins. For dinner: At night she usually has dal, vegetables, and curd with roti or brown rice. She supplements her diet with lots of salads and fresh fruit juices. She makes sure to drink at least 6-8 glasses of boiled water every day. Exercise:Bebo has switched to Yoga completely and loves to practice power yoga with Surya Namaskars being her favourite. She does the Ashtanga form of Yoga  and power yoga for an hour every day and also combines Pilates workouts with her yoga routine. And the best part she has included hubby Saif Ali Khan in this routine also... That’s Bebo’s diet plan decoded for you !

Yoga for Facial Fitness We have seen enough of products and procedures invading the market to make you look young and youthful. But there is always a healthier alternative in getting youthful and healthy skin –YOGA. The Yoga mantra which has spread from our country to other continents has the answers to all our queries when it comes to overall health and that includes the facial muscles. Briefly stating the benefits would be reduction on fine wrinkles, droopy lids, skin tightening, reduces crow’s feet and over all facial toning. All you have to do is  follow these 3 Simple exercises for facial toning and you don’t have to bother about their complicated names ! Exercise 1.Puff your Cheeks Exercise 1.Puff your Cheeks:Take a deep breath then close your mouth and puff out the cheeks like a balloon. Repeat this for 5 times.  The action tones cheek muscles preventing them from looking hollow. Exercise 2. Open your eyes wide and big Exercise 2.  Open your eyes wide and big :Open your eyes wide and as big as you can to lift the eyebrows hold for 5-7 seconds. Repeat 5 times.  Over time gravity affects the elasticity of muscles on the upper forehead and brows causing them to droop, making you look tired. Exercising these muscles softens forehead lines and around the eyes. Exercise 3.  Pucker your lips Exercise 3.  Pucker your lips: Suck in your cheeks to pucker up. Hold tight and try to smile.  This helps in reducing lines round the mouth and nose and keeps the lips full. A bit tough to smile buts it’s worth the effort. Keep smiling - the best exercise for a beautiful face!

Exercise can prevent Cancer too Working out has many benefits which not just include weight loss and fitness levels. The undermining truth is that we actually need regular, if not daily, exercise to live our best lives. But it’s not all too easy to  get into the fitness routine especially when we lead a hectic lifestyle when it comes to rushing from home to work and a maintain a sedentary lifestyle, especially when it comes to your office and sitting for hours in front of the computer or workstation. The justifications we do is that we get up early in the morning and we are in tearing rush to get the kids ready, pack theirs and your lunch boxes, get to work. The next 7 to 8 hours are spent using only your brain and not your physical body which is sitting in that blessed chair. So then what happens to your body if this is the kind of lifestyle you lead? Statistics from The World Cancer Research Fund show that an active lifestyle is crucial in reducing the risk of certain cancers, particularly uterine, breast, and bowel. The study suggests that women diagnosed with these types of cancer in 2012, 12 percent of bowel and breast cancers and one in 10 cases of uterine cancers could have been prevented if the women had been regular exercisers. We are not just talking about fitness and weight loss but prevention of certain types of cancers when it comes to exercising. So take those baby steps to kick start your exercise sessions, start with a half an hour walk, join your local gym or your friends Yoga group or make use of your office gym and stay fit and healthy…

Secrets of Lakshmi Manchu's Fitness Lakshmi Manchu’s Fitness: Actress, TV host, producer, brand ambassador for various charitable events, model, and now Mother to  a beautiful baby girl Vidya Nirvana -Lakshmi Manchu Anand has come a long way from just being another star’s daughter and has earned a place in the Telugu Film Industry and the first actress in Tollywood to embrace surrogacy. Standing tall at almost 5 feet 9 inches Lakshmi Manchu has a fabulous figure which she maintains diligently as evident in all her red carpet and other events that she is seen in and not to forget her own shows. We discovered these interesting tit bits about her health and fitness secrets and compiled them for you. ->She drinks lots of water throughout the day ->Does Pranayama for 5 minutes every day. ->Has done the Vipasana course once and recommends that everyone should do it once in a life time as it clears all the negative blocks and changes ones perspective about life. ->Practices Yoga: It clears all the conflicts and drive away the negative energies. I am happy whenever I do yoga. ->Working out regularly at the gym for a fit and toned body ->Drinking green tea throughout the day, which is great fat buster. ->In one of her recent tweets she says, “When was the last time u danced? Look back.. It is one of the most freeing experiences. Move your body. Get up. Shake it up. Love u all.”  Well, dance is definitely a relaxing act both for body and mind. It could be for fun and entertainment. So loosen up people !!! Turn your music system ON and shake your legs for a peppy number !!! So that’s it guys, stay fit always….like Manchu Lakshmi. Lakshmi also  says, “When we can spend so much of time and energy on taking care of one’s car, then taking care of the body should rank higher; after all the body is one’s temple.