స‌భ‌కు న‌మ‌స్కారం

రాన్రాను మన సమాజంలో 'బుక్‌ కల్చర్‌' కనుమరుగై, 'లుక్‌ కల్చర్‌' పెరిగిన విషయం...

Jul 17, 2021

..తరవాతే నేను

..తరవాతే నేను

Jul 16, 2021

శిశిరంలోవిరిసిన కుసుమం

శిశిరంలోవిరిసిన కుసుమం...

Jul 7, 2021

పుల్లప్ప మాట

అనగనగా ఒక ఊళ్లో ఒక బిచ్చగాడు ఉండేవాడు. అతని పేరు పుల్లప్ప.

Jul 6, 2021

ఈకలకు వచ్చిన కళ్ళు..

అనగనగా ఒక పక్షి రాజ్యం ఉండేది. ఆ రాజ్యానికి రాజు నెమలి. అప్పట్లో నెమలి ఈకల మీద ఇంత చక్కని కళ్ళు ఉండేవి కావు.

Jul 2, 2021

సుఖం ఎక్కడ

కొత్తపల్లిలో రాజు అనే పిల్లవాడు ఉండేవాడు. వాడికి పక్షులన్నా, జంతువులన్నా...

Jun 29, 2021

ఏడు సంవత్సరాల కరువు

చేత్ సింగ్ ఒక రైతు. అతను పెద్దగా చదువుకోలేదుగానీ, వ్యవసాయంలో మెళకువలన్నీ చేత్ సింగ్ కు బాగా తెలుసు

Jun 24, 2021

రైతు కష్టాలు

అనగనగా శ్రీశైల క్షేత్రానికి దగ్గరలోని ఒక కుగ్రామంలో లింగయ్య అనే రైతు ఒకడు ఉండేవాడు.

Jun 22, 2021

అవకాశం వదలకండి

ఒక ఊరికి వరదలు వచ్చాయి. అందరూ హడావిడిగా ఇళ్ళు వదిలేసి వెళ్ళాల్సిన...

Jun 16, 2021

వేషం మార్చిన యువరాజు

ప్రవీణుడు ఒక రాజ కుమారుడు. వయసు ఆరేళ్ళే. అయినా అల్లారు ముద్దుగా పెరగటం వల్లనో ఏమో,

Jun 15, 2021

బొగ్గుల మనిషి

రాత్రి వాన కురిసింది.

Jun 10, 2021

ఒంటికాలి కాకి

అప్పుడే క్లాస్ అయిపోయి

Jun 10, 2021

జమీందారి బంగ్లా

గుర్రపు బగ్గీ చెట్టు కింద

Jun 10, 2021

జెయింట్ వీల్

ఊర్లోకి ఎగ్జిబిషన్ వచ్చింది

Jun 10, 2021

సహదేవుడి వేణువు

అంతఃపుర స్త్రీలందరూ

Jun 10, 2021

గంగమ్మ పూలు

ఎదురుగా కనిపిస్తోంది ఏనుగు

Jun 10, 2021

బైరాగుల బండి

బొగ్గింజన్ తో నడిచే

Jun 10, 2021

రాగింగ్

ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ లో నా మొదటి రోజది.... నాన్నగారు నాతో వచ్చినా కూడా నేను బిక్కు బిక్కు మంటూనే

May 28, 2021

ఐశ్వర్యం

మనం ఐశ్వర్యం అంటే అనేక రకాలుగా ఊహించుకుంటాం.

May 27, 2021

పిట్ట తెలివి

మామిళ్ళపల్లిలో పెద్ద మర్రి చెట్టు ఒకటి ఉండేది. ఆ చెట్టు తొర్రలో ఒక పిట్ట, దాని పిల్ల నివసిస్తూ ఉండేవి.

Apr 28, 2021