జీవించటం

పగిలిన అద్దాన్ని అతికించలేని అసహాయతని

Oct 15, 2013

సౌందర్యవతి వీవు

వికసించు చిరునగవు

Oct 12, 2013

పావురం రెక్కలకు

వార్త పత్రికపై

Oct 11, 2013

నువ్వు నాతో లేవని ఎవరన్నారు ?

నా ఊపిరిలో ఉన్నావ్

Oct 10, 2013

తొలి కోడి జామునే

లేచి లేచీ నడువ

Oct 10, 2013

చివరి పేజి

మల్లెపూల మంటలు

Oct 9, 2013

హృదయం

స్ఫటికమైతే బావుణ్ణు

Oct 7, 2013

ఆకాశమంటే అవనికి ప్రేమ

నిర్మలందనిస్తుందని

Oct 5, 2013

గువ్వెగిరి పోయింది

గూడు చెదిరిపోయె

Oct 3, 2013

లిప్ లాంగ్వేజ్

ఎంతకి నాటుకోవేంటి ?

Sep 30, 2013

పరుగెత్తి పరుగెత్తి

పాదాలు నొప్పేమో

Sep 28, 2013

తాతయ్య పెళ్ళిరోజు

తాతయ్యకి మామ్మంటే పంచదార

Sep 26, 2013

చిన్నదాన

అందరాని కొమ్మపైన చుక్కనంటినట్టున్న

Sep 25, 2013

పరువంపు మేడలో

పౌష్యలక్ష్మీవోలె

Sep 24, 2013

గంగమ్మ

గలగల పారేటి సెలఎరువు నీవు

Sep 23, 2013

ఒక్కణ్ణి ఎక్కడని

వెదకేను నీ కొరకు

Sep 21, 2013

మెరుపుల అగ్ని

మబ్బు కురిసే చినుకు

Sep 19, 2013

జలపాతం

అంతెత్తు కొండపై నుండి

Sep 17, 2013

ఇనుప కమ్మీలపై

అందాల బాలా!

Sep 16, 2013

నా వల్ల కావడం లేదు నిన్ను అర్ధం చేసుకోవడం

ఏదో లోపం నా ప్రయత్నంలో

Sep 14, 2013