పసి ప్రాణాన్ని కాపాడిన 3డి ప్రింటర్

Publish Date:Jan 31, 2015

 

ఈమధ్యే మొదలైన 3డి ప్రింటర్ల విప్లవం సంచలనాలను సృష్టిస్తూ ముందుకు దూసుకు వెళ్తోంది. ఇప్పుడు 3డి ప్రింటర్ ఒక చిన్నారి ప్రాణాన్ని కాపాడింది. అమెరికాకి చెందిన ఓ చిన్నారికి రెండేళ్ళ వయసు వచ్చేసరికి ఆమె గుండెలో వున్న పెద్ద లోపం బయటపడింది. గుండెకు వుండే రెండు కవాటాల మధ్య చాలా లోపాలు వున్నాయి. ఆ లోపాలతో ఆ చిన్నారి ప్రాణాపాయంతో బాధపడుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో గుండె రెండు కవాటాల మధ్య అమర్చడానికి అవసరమైన గుండెలోని ఆ ప్రదేశం నమూనాను డాక్టర్లు 3డి ప్రింటర్‌కి అందించారు. అంతే 3డి ప్రింటర్ ఎంచక్కా పాప గుండె లోపలి భాగాన్ని ప్రింట్ చేసి ఇచ్చేసింది. గుండెలోని ఆ భాగాన్ని ఆ పాపకు ఆపరేషన్‌ చేసి అమర్చడంతో ఆమెకు కొత్త జీవితం లభించింది. ఈ ఘనత తమది కాదని... 3డి ప్రింటింగ్ టెక్నాలజీదేనని డాక్టర్లు కూడా అంటున్నారు. ముందు ముందు 3డి ప్రింటింగ్ ఇంకెన్ని అద్భుతాలను సృష్టిస్తుందో మరి...

By
en-us Political News