Facebook Twitter
పుడమి తల్లి పదాలు -4 - పి. నీరజ

పుడమి తల్లి పదాలు -4

- పి. నీరజ

 

అదుపు తప్పిన ఖర్చు

తలకుమించిన ఖర్చు

పతనమునకు చేర్చు

ఓ పుడమి తల్లి

 

పదవి కోసము చెప్పు

తీపి మాటలు డప్పు

మనకు తెచ్చును ముప్పు

ఓ పుడమి తల్లి

 

కొంటె అల్లరి పిడుగు

రమణ రాసిన బుడుగు

గురువు పాలిట యముడు

ఓ పుడమి తల్లి

 

కోటికాంతుల వెలుగు

తేనె లొలికెడి తెలుగు

భాషలన్నిటి మెరుగు

ఓ పుడమి తల్లి

 

గాన గార్ధబ జంట

గాన పోటీ కంట

వెళ్లి పాడిన దంట

ఓ పుడమి తల్లి

 

రామనామ మధురిమ

అనుభవించిన హనుమ

తెలిపె జనులకు మహిమ

ఓ పుడమి తల్లి

 

తాను మెచ్చిన లలన

తెలివి తేటల లోన

అందె వేసిన జాణ

ఓ పుడమి తల్లి

 

నగ్న తార్ల జోరు

బూతు మాటల హోరు

తెలుగు సినిమా తీరు

ఓ పుడమి తల్లి

 

న్యూసు పేపరు లోన

కల్ల వార్తలు వున్న

నిజము తెలియుట సున్న

ఓ పుడమి తల్లి

 

మందులసలే లేని

వైద్యశాలలు అవని

భారతదేశపు ధరణి

ఓ పుడమి తల్లి

 

చదువు సంధ్యల యందు

ఆట పాటలందు

ప్రతిభ మనకే చెందు

ఓ పుడమి తల్లి

 

ప్రేమ అనుబంధాలు

భరత జాతి వరాలు

చెరిగి పోని పదాలు

ఓ పుడమి తల్లి

 

కుంభ కోణపు మంత్రి

జనుల కానని కంత్రి

మాట మర్చెడి కంత్రి

ఓ పుడమి తల్లి

 

పరుల ఇంటను అప్పు

తీసుకొనుటే తప్పు

తృప్తి లేనిచో ముప్పు

ఓ పుడమి తల్లి

 

సెక్సుకు విలువ వున్న

కథకు విలువలు సున్న

నేటి రచనలు కన్న

ఓ పుడమి తల్లి

 

బోరుకొట్టెడు కథలు

తెలుగు పలుకని ఘనులు

దూరదర్శను జనులు

ఓ పుడమి తల్లి

 

పసిడి పంటకు కరువు

నల్ల ధనమునకు నెలవు

రాజకీయపు ఎరుపు

ఓ పుడమి తల్లి

 

పారిజాతపు సుమము

అలకపురి పై రణము

తెచ్చె వైరము నిజము

ఓ పుడమి తల్లి

 

పగటి కలలను కనుచు

వున్న దానిని విడిచు

నరుడు చివరకు వగచు

ఓ పుడమి తల్లి చదువు

 

కొనుటకు వెళ్లు

యువతి యువకుల కాళ్లు

సినిమా హాలుకు మళ్లు

ఓ పుడమి తల్లి

 

జంట మర్రుల దోసె

గిరిని వేలిన మోసె

ఆలమందల కాసె

ఓ పుడమి తల్లి

 

అప్పు భార్యల కన్న

బృంద నాట్యము కన్న

రాధ చెలిమే మిన్న

ఓ పుడమి తల్లి

 

కృష్ణ పౌరుష నారి

సత్య గర్వపు నారి

కుంతి నిండగు నారి

ఓ పుడమి తల్లి

 

శకుని కపటపు కంత్రి

విదుర దేనువగు మంత్రి

సంజయు డలవగు మంత్రి

ఓ పుడమి తల్లి

 

విద్య వినయము నేర్చు

విద్య యోచన నేర్చు

విద్యమంచొన నేర్చు

ఓ పుడమి తల్లి

 

చెట్టు ఫలమును ఇచ్చు

గోవు పాలను ఇచ్చు

నరుడు శోకమును ఇచ్చు

ఓ పుడమి తల్లి

 

స్వాహ చేయుట వరకు

నాయకులకే ఇరుకు

లోటు బడ్జెటు మనకు

ఓ పుడమి తల్లి

 

పక్షిజాతికి వున్న

అయిక మత్యము మిన్న

మనకు అదియే సున్న

ఓ పుడమి తల్లి

 

కల్ల మాటలు వాని

దారి తెలియని వాని

వెంట వెళ్ళుట హాని

ఓ పుడమి తల్లి

 

గుడ్లగూబల జంట

గుడ్లు తినుటకు నంట

పగలు వెళ్లిన నంట

ఓ పుడమి తల్లి

 

జంతు జాలము అన్న

భూత దయతో వున్న

నరుడు ఉత్తము డన్న

ఓ పుడమి తల్లి