Facebook Twitter
మనసు

మనసు


రచన -  ఆచార్య ఫణీంద్రబొమ్మలను చూస్తే మనకు,
మనను చూస్తే దేవుడికి
ఆడుకోవాలనిపిస్తుంది

బొమ్మల గుండెల్లోని ఆవేదనను
మనం గ్రహించలేం - కాని,
మనకు మనసుంది

మన గుండెల్లోని ఆవేదనను
దేవుడు గ్రహించగలడు - కాని
వాడికి మనసు లేదు