స్నేహితులని గెలుచుకునే పుస్తకం - How to Win Friends

స్నేహితులని గెలుచుకునే పుస్తకం - How to Win Friends

Aug 5, 2017

శ్రావణ శుక్రవారపు పాట

శ్రావణ శుక్రవారపు పాట

Aug 3, 2017

తెలుగువాడి జీవితాన్ని కళ్లకు కట్టిన – కాశీయాత్ర చరిత్ర

ఒకే ఒక్క పుస్తకంతో సాహిత్య చరిత్రలో నిలిచిపోవడం

Jul 14, 2017

ఆధునిక నవలకు ఆరంభం – Ulysses

ఇంగ్లిష్లో నవలలు రావడం మొదలై దాదాపు

Jul 10, 2017

పెద్ద మార్పు తీసుకువచ్చే చిన్న పుస్తకం

లోకం తీరు మారిపోయింది

Jul 4, 2017

ఇలాంటి పుస్తకాలు కూడా ఉంటాయా!

పుర్రెకో బుద్ధి అంటుంటారు పెద్దలు. ఆ మాట ప్రతి రంగానికీ

Jun 30, 2017

జీవితాన్ని పాడుచేసే పుస్తకం - The Anarchist Cookbook

ఆయుధాన్ని ఉపయోగించడం చేతకాకపోతే ప్రాణాలు ప్రమాదంలో పడిపోతాయి. అక్షరాన్ని ఉపయోగించడం చేతకాకపోతే పనికిరాని

Jun 23, 2017

ఆత్మహత్య చేసుకోమంటూ ఉత్తరం పంపారు

మార్టిన్‌ లూథర్‌ కింగ్‌.. ఈ పేరు ఎవ్వరికీ

Jun 20, 2017

జీవితాన్ని మార్చేసే The Art of War పుస్తకం

2,500 సంవత్సరాల క్రితం రాసిన ఒక పుస్తకం ఇప్పటికీ అద్భుతాలు

Jun 15, 2017

తెలుగు ఉన్నంతకాలం వినిపించే పాట – సినారే!

నిండైన విగ్రహం. కదిపితే సెలయేరులా జాలువారే

Jun 12, 2017

హనుమంతుని జీవితమే విజయానికి పాఠం

మన దేశంలో చిన్న పిల్లల దగ్గర్నుంచీ పండు ముసలి వరకూ హనుమంతుడు

May 20, 2017

అర్ధాంగి అంటే

అర్ధాంగి అంటే...

Mar 20, 2017

పొరపాటు=అనుభవం

పొరపాటు=అనుభవం

Mar 16, 2017

రాధే రాధే

రాధే రాధే కామం లేని బాల్యంలోనే...

Mar 13, 2017

వ్యసనాలు మూడు రకాలు

వ్యసనాలు మూడు రకాలు

Feb 25, 2017

మాతృభాష దినోత్సవంతో ఉపయోగం లేదా!

మాతృభాష దినోత్సవంతో ఉపయోగం లేదా!

Feb 21, 2017

మొండి ప్రేమికులను ఎదుర్కోవాలంటే.. (వాలెంటైన్స్ డే స్పెషల్)

మొండి ప్రేమికులను ఎదుర్కోవాలంటే.. (వాలెంటైన్స్ డే స్పెషల్)

Feb 14, 2017

ఫ్యామిలీలో వెరైటీస్

ఫ్యామిలీలో వెరైటీస్

Feb 10, 2017

బడ్జెట్ అంటే ఏంటి?

బడ్జెట్ అంటే ఏంటి?

Feb 2, 2017

గరుడ వ్యూహం!

గరుడ వ్యూహం!

Jan 30, 2017