ఒబామా ఒకసారి కమిట్ అయితే

Publish Date:Sep 11, 2013

Advertisement

 

రసాయనిక ఆయుధాలను ఉపయోగించి అమాయకులయిన 1500 సిరియా ప్రజల ప్రాణాలు బలిగొన్న సిరియా అధ్యక్షుడు అసాద్ ప్రభుత్వంపై ఎప్పుడెప్పుడు బాంబుల వర్షం కురిపిద్దామాని తెగ ఆత్రపడుతున్న అమెరికాకు రష్యా దేశం మోకాలు అడ్డుతోంది. ఇక నేడో రేపో మీట నొక్కడం తరువాయి అనుకొంటున్న తరుణంలో, రష్యా అధ్యక్షుడు వాల్దిమిన్ పుతిన్ జోక్యం చేసుకొని, సిరియా తన రసాయన ఆయుధాలను అప్పగించేందుకు ఒప్పించగలిగారు. దానితో యుద్ధానికి ఉరకలు వేస్తున్నఅమెరికా అధ్యక్షుడు ఒబామా కొంత వెనక్కు తగ్గవలసి వచ్చినప్పటికీ, ఇంగ్లాండ్ లేవనెత్తిన ధర్మ సందేహంతో యుద్దానికి మళ్ళీ కారణం, అవకాశం దొరికినందుకు సంతోషపడుతున్నారు. సిరియా తన రసాయన ఆయుధాలను అప్పగించినంత మాత్రాన్న అసాద్ చేసిన ఘోర కృత్యాలను క్షమార్హం ఎలా అవుతాయని ఇంగ్లాండ్ ప్రశ్న. అది కాక, ఆయుధాల అప్పగింతతో అమెరికా వెనక్కి తగ్గుతోందని తెలియగానే అసాద్ తన యుద్ద విమానాలతో స్వదేశంలో శత్రు శిభిరాలపై బాంబుల వర్షం కురిపించడంతో, అది అమెరికాకు మరో అవకాశం కలిగించింది. ఇక ఆరు నూరయిన సిరియాపై ‘సున్నితంగా’ పరిమిత ప్రదేశాలలోబాంబుల వర్షం కురిపిస్తానని ఒబామా ప్రకటించారు. అంటే సిరియా ప్రజలను అమెరికా నుండి ఆ దేవుడు కూడా కాపాడలేడని నిర్ధారణ అయినట్లే. ఒబామాగారికి మన దేశం మీద కూడా కోపం రాకూడదని ఆ దేవుడిని కాదు...కాదు... ఆ ఒబామానే ప్రార్ధిద్దాము.