జ్ఞాపకాలు మోసం చేస్తాయా!

 

జ్ఞాపకాలలో పొరపాటులు జరిగే అవకాశం ఉందా.. అవి మనిషిని తప్పుదోవ పట్టిస్తాయా..? అదెలా..? ఈ వీడియో చూడండి...  https://www.youtube.com/watch?v=DdNRC8_I0DM