తల్లులు... మీ పిల్లల పసితనం ఆచూకీ ఏమన్నా తెలుసా మీకు

తల్లులు... మీ పిల్లల పసితనం ఆచూకీ ఏమన్నా తెలుసా మీకు ?? టైమ్  అయిన్ధి లేస్తావా? ...స్నానం చేశావా? తొందరగా తిను...కానీ బయల్దేరు ...హోం వర్క్ అయింధా ? లేట్ ఔతోంది పడుకో !! ఈ మాటలు ఎక్కడో  విన్నట్టు.. కాధు రోజు అన్నట్టు ఏమన్నా అనిపిస్తోంధా?? ఏ అమ్మ డిక్షనరీ లో ఐనా  మొదటి పజీలో ఉండే పదాలు. వీటి అర్ధం అందరింట్లో ఒక్కటే,పిల్లలు టైమ్ కి అన్నీ చేయాలని. క్రమశిక్షణ గా ఉండాలని ,మంచి పిల్లలు అనిపించుకోవాలని . అన్నీ టైమ్  ప్రకారం చేస్తున్నారు సరే మరి ఎప్పుడైనా టైమ్ ఆఫ్ ఇవ్వాలిగా ?? అది ఎక్కడ ?? ,మీతో మాట్లాడాలని ఉన్న,ఆట్లాడాలని ఉన్న , చివరికి పోట్లాడాలని ఉన్న వారికి మీరిచ్చిన టైమ్ టేబల్ లో సమయం ఎక్కడ కేటాయించారు ?? సాయంత్రం అయ్యేసరికి గుజ్జన గుళ్ళు కట్టుకుని ఆడుకునే  చిన్నతనం ఈ స్కూల్ టైమ్ ల వల్ల ఎప్పుడో మాయం అయిపోయింది. మరి మిగిలిన ఆ కాస్త పసితనాన్ని మీరు మాయం చేస్తున్నారనిపింఛట్లేదా ?? అసలు  తల్లులతో వచ్చిన పెద్ద చిక్కే ఇధి ,అన్నీ టైమ్ ప్రకారం సరిగ్గా జరగాలంటారు. ఒకవేళ జరక్క పోతే అందరూ  మళ్ళీ తమనే తిడతారని, తప్పు పడతారని వారి భయం. నిజమే, పిల్లలు వల్ల ఏం తప్పు జరిగిన మొదట తప్పుపట్టేధి తల్లినే . కానీ ఇలా ఎన్నాళ్లు పక్కవారికోసం చుట్టాలని త్ర్హుప్తి పరచడం కోసం మీ పిల్లల టైమ్ టేబల్ ఫిక్స్ చేస్తారు ?? పసితనం అసలే చిన్నధైపోయి, చిన్నప్పుడే పెద్దవాళ్ళైపోతున్న ఇప్పటి పిల్లలకి తిరిగి చూసుకుంటే పసితనపు గుర్తులేవీ. అందుకే ఎప్పుడూ కాకపోయిన ఎప్పుడో ఒకసారి వారిని రొటీన్ లోనుంచి బయటపడనియ్యండి. మెల్లిగా లేవనివ్వండి, హాయిగా ఆడుకొనివ్వండి, స్కూల్ కి డుమ్మా కొట్టి మీరే సినిమాకి తీసుకెళ్ళండి.. (అప్పుడు మీకు చెప్పకుండా డుమ్మా కొట్టే పనే ఉండధు )పగలకొట్టనివ్వండి, పాడు చెయ్యనియ్యండి . వద్దు అనే ముందు ఎందుకు వద్దో వివరించండి. ఒకవేళ వారు మీ వాదన కాదని వారి మాట చెప్తే, అందులో నిజం ఉంటే, వారి ఆలోచనకి విలువ ఇవ్వండి. అప్పుడు పెద్దయ్యక  కూడా ఈ సంభాషించుకునే ప్రక్రియ కొనసాగుతుంది. లేకపోతే చిన్నప్పుడు మీరు చెప్పింది వింటారు పెద్దయ్యాక వాల్లమాటే నేగ్గెల చేసుకుంటారు. పసితనం మహా అయితే ఒక నాలుగైదేళ్లు ఉంటుంది, వారి జీవితంలోని ఆ కాస్త సమయం వారికిచ్చేయ్యండి ప్లీజ్. మంచి చెడు చెప్పండి, మంచెదో చెడేదో మీరే డిసైడ్ చేసేయకండి. తల్లులకె నా ఇది? తండ్రులకి ఈ మాట వర్తించాదా? అంటే వర్తించదు,.ఎంధుకంటే పిల్లలతో ఎక్కువ కాలం ఉండేడి, వారి జీవితాన్నిగమనాన్ని  నిర్ధారించేది తల్లే కాబట్టి. కనుక ".మా బంగారు తల్లులు... దయచేసి మీ పిల్లల పసితనం ఆచూకీ వారికి చూపించండి "...బాల దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. --Pushpa

Mothering like Durga maa

  Mothering like Durga maa   Navaratri is such a special occasion to worship goddess Durga in various forms. She being the mother of the human kind knows what is good and what is bad for us. The 9 different avataras of Maa Durga tell us women the meaning of motherhood in many ways *Sailaputri -Daughter of the Himālayas tells us that how ever great we are we should feel the responsibility to manage our children's lives *Brahmacharini -One who observes the state of  penance, tells us that whatever we do as a mother to our children should be nothing less than a penance with all due dedication * Chandraghanta - One who bears the moon in her necklace. Tells us to have a calm and cool attitude  to manage children's erratic behavior  *Kusmanda -the mother of the universe, tells us that even though we are strict to some extent, we should deal with every single problem of our children with a  motherly attitude with all love and concern *Skanda-Mata -The mother of Skanda, Kārttikeya. Tells us that we should raise our children so well that we should be recognized by our children's name not vise versa *Katyayani -The daughter of sage Kātyāyana tells us that what all we are today as a mother is the result of being some one else's daughter so better pass it on to our children *Kalaratri -black as night, destroyer of Kālī. tells us to destroy any vice which comes near our children and keep them safe. *Mahagauri -the wife of Lord Shiva, doing great penance, tells us that how ever busy we are with our children, husband should never become a second priority *Siddhidatri -Provider of Siddhis, giver of mystic powers, tells us that we should empower our children to face the society Navaratri on the whole gives us the essence of Motherhood and parenting. Its our turn to learn it the right way. Happy Dasera!!! --Bhavana

Neither be Aggressive nor Easy Going

  Neither be Aggressive nor Easy Going   Veena has been suffering from severe ill health since last two weeks and going around doctors and clinics for various tests. When ever she goes out,  if there is any delay in reaching back home, her only worry is what if her 6 year old son misses his daily tuition,  tennis class on Monday, western dance class on Wednesday, keyboard class and abacus classes on rest of the days of week, so on and so forth.... During these days when she couldn't reach home on time, she used to alert her neighbours, friends, co-parents and who not just to ensure that her son reaches the said classes without fail. According to Veena, her son should not waste  even a single day and always increase his learning capacity On the other hand Shanthi, mother of 7 years old boy is so chillax type and not worried whether his son is done with homework or interested in any extracurricular activity or is there any place where he can spend some quality time.. According to Shanthi, he is too small to put in any place. “These two cases are so extreme and differ from each other but neither of the attitude is recommendable” say experts. When kids are small, parents possess lot of trail and error approach by putting them in various activities which will confuse kids and eventually they fail to deliver to the best. Instead, understanding their strengths and weaknesses and proceeding accordingly should be the outlook. When parents do not take initiative steps in finding out the activities which matches child's interests then children will be clueless on building his/her future. On the other hand, children don’t even understand the reason why he/she is unable to venture in to different things on par with his/her peer group.  Parents being too much aggressive may effect child's creativity; similarly, having a laid back or easy going  attitude of parents also will kill the enthusiasm in child. Rather, Striking the balance between these two and knowing child's interests, understanding their capacity, helping kids to set their goals and extending support to achieve them should be the approach of every parent. ----- Bhavana

Listen To Your Child

   Listen To Your Child Communication is all about listening and talking, and this is the key to a healthy connection between patents and children. But parenting is tough work and maintaining a good connection with teens can be challenging, especially when parents are dealing with many other pressures. However parents have to prioritize things and attend kid's needs and concerns. This is all possible when parents know about their children thoroughly. Communication will help a lot to understand your kid. But kids, particularly teenagers wont be open with parents rather parents have to be proactive in establishing strong communication with chilhdren and open up a channel to reach out child's heart. Listening to kids is first step to perfect communication. Here are few tips elp you to lay a path in this direction: Find a time when your kids are most likely to talk, for example, at bedtime, before dinner or in the car when travelling together and make sure that you are available for them. Initiate the conversation, because it lets' your Kids know that you care about what's happening in their lives. At the same time don't be curious, rather build the confidence so that children prefer to share their feelings with you. Find time on weekly basis for a one-on-one activity with each child and that's a fixed date with your child only. Avoid scheduling all other activities during that time.Also, learn about your children's interests as they keep on changing — for example, favorite music, frienfs and activities and show interest in them. Initiate conversations by sharing what you have been thinking about rather than beginning a conversation with a question. When you are listening to them always respond instead of reacting.Never put down their opinions rather try to understand their perceptions. Focus on your child's feelings and be patient while listening to them rather than pumping out your own thoughts during your conversation. Happy parenting!!! ...Bhavana

Let Your Child Be Aware Of Your Finances

  Let Your Child Be Aware Of Your Finances As parents, we always want to give the best to our kids. In this process we wouldn't mind loosing all the energy we have but love to see our kids become strengthened in life by all means. In the process of parenting, we try to keep few things away from kids; Financial condition is one such area, every parents wants to free their child from.. In many families, children are not aware of the financial situation of the family, therefore this could become a disconnect between child's demands and parent's deliverable capacity. When kids are small, parents assume that this is too early to share finance related matters with child because they can't understand. For example, if a 10 years child ask for a gadget which is beyond parent' s pocket, instead of explaining the conditions, parents try to fulfill the needs, so will end up with overheads. That point of time, every parent thinks that the pleasure child gets having that gadget in the hand is in much more higher plane than the pain they have to undergo. Since child doesn't know all theses things, yes he will be jumping in joy and his desires will go on increasing as time goes.. When the same child becomes a teenager, they don't want to hear any “no” from parents not just because of their age but also that they were never prepared to take “no”. At that time, even though your financial condition is pinching, you still won't be able to discuss this with child rather find alternate options to get what your child wants.In these two scenarios or many like this, kids never get an opportunity to know what's happening behind the screen and goes on assuming that every thing is all right. Nevertheless, once your kid grows up, and situation demands you to reveal the actuals, they won't be in a position to accept, at the same time they might as well feel awkward that you have kept them dark in all these years... According to the experts, parents can always be transparent with child in all the financial matters and its absolutely OK to discuss your family “balance sheet” with your child. This helps child to manage his/her expenses very well.Very important thing any parent has to remember is being in bad financial state is not a sin. Its a life situation every human being might face one day or the other. When you prepare your child for such upcoming battles of life they will be much bold and handle situations with confidence and courage. ....Bhavana

Few Parenting Tips From Ganesha Story

    Few Parenting Tips From Ganesha Story (vinayaka chavithi special)   Vinayakachavithi , the birthday celebrations of Lord Ganesha are just round the corner and every home, street, city and whole country is planning to celebrate this festival in a grand way. Ganesh Chaturthi is a fun filled one for elders and bring loads of joy and happiness to kids too.. Indeed, this is the festival celebrated inside homes, on streets, shops , anywhere and everywhere. since Lord Vinayaka is also called “Vighnavinashanaaya”, destroyer of all the obstacles, we feel secured and confident about a promising future when he is with us and blessing us during these nine days of celebrations. People sing, dance and play various games during these 9 days and Lord Ganesha gives us an opportunity to become “event manager” to the fullest. If you could connect with Ganesha's story  deeply , there are so many things that all of us can learn. Today, let me talk about Parenting technics from the “Vinayaka jananam”, birth of Lord Ganesha. 1. Ganesha's mother Parvathi Devi created him using her powers but Lord Shiva was not aware of this boy and when he saw a child in his territory, who stopped him entering in to his house, he could not take it but ended the boy's life. In this whole scenario, when Father comes to know about this boy made by his better half he feels bad about his mistake but he never questions his wife about child's existence. Learning point:  when there is any issue with kids or related to child' s life, parents should never ever blame each other but take the ownership and think about child's future. Need of the hour to be addressed instead of raising argument. 2. When, Lord Shiva tells his assistants to bring the head of the first beast they see, they find elephant and bring its head. The same will become face of Lord Ganesha.  According to our Hindu mythology , Elephant face is so very devine and best form to concentrate while on meditation. Learning point: when father does some thing for kids don't go on questioning, vice versa when mother does some thing for her children. Instead, believe that, they are best people who always think for child's welfare. 3. One day Lord Ganesha had a heavy meal  on the eve of his birthday and finds difficult to walk even. Moon whose place is Lord Shiva's head watches Ganesha while he is on a stroll and finds funny therefore starts laughing to the core. Ganesha feels insulted and complaints his mom about this whole episode happened with moon; then immediately she curses him but later gives a relaxation. Learning point: While you are sympathizing with your child or showing empathy towards him/ her that is a wonderful gesture and every parent should do it but not at the cause of public inconvenience. When child is pampered by you, never forget that you are also making a citizen of the country and so be a parent possessing social responsibility. Festivals are part of our life and they are made just to remind us the way we are supposed to be. When we understand the inner goal of this whole celebration they become much more meaningful. Happy Ganesh Chaturthi!!!! _Bhavana

Timely call

  Timely call   Its so important to take a call at the right time....In parenting there are so many challenges that are time bound. Challenges which create a make or break situations. In such cases we should try to avoid time lapse. because in such situations keeping up with time plays a major role. While the problem itself is a big issue the people around with lot of suggestions will become bigger than it. To face them we some times act hastily. Which will affect their mental growth. Here is the time we should take a call on our own terms. Be it a toddler or a teenager if they have a behavioral issue we should not say" its ok time will change them" cause some times instead of changing for good they may go worse. This issue needs your immediate attention.Then you should realize that "its time to take a call to act immediately " But all problems with kids are not the same all the time. So in contrary to this there will be other problems which need time and patience behind them. There you need to "take a call to wait" If i need to give an example for these child beating other children or getting beaten up can be put in 1st scenario and child not able to concentrate on studies can be put in 2nd. Now that you know when and how to take a call you should also know the related consequence of both of them. The 1st scenario has an instant solution with you taking a call and acting upon, but what happens when u take call to wait? What are we expected to do in that waiting time. This waiting time should be used to search ways and means to address the issue in the right method. As we seen in example if the child is not able to concentrate is it because of eye prob, or any health issue or general dis interest towards studies. then act upon it to get a solution. Last but not the least in Parenting nothing is according to rule, we need to change the rule accordingly.. Happy Parenting..!! Bhavana

Be Your Child's Strength

Be Your Child's Strength Recently, I met one of my friends who is a doctor by profession and works on Women and child health with loads of passion. While talking to her on kids making fuss about food, she said we have to always establish eye to eye contact with kids and talk to them with the same seriousness as we talk to elders. Not only while eating, but children would love to be treated as elders and eventually they feel “sense o responsibility” if we do so, my doctor friend added. Here are few tips for parents while bringing up kids of six to nine years old: * Talk with your child about respecting others. Encourage them to help people in need. * Help your child set her own achievable goal; this will be good learning and helps to take pride in himself/herself and rely less on approval or reward from others. * Help your child to develop patience while being among elders or of their age. * Do fun things together as a family, such as playing games, reading, and going to events in your community. *  Get involved with your child’s school. Meet the teachers and staff and get to understand their learning goals and how you and the school can work together to help your child do well. *  Continue reading to your child. As your child learns to read, take turns reading to each other. This will be a fun time and bonding act between parents and child. *  Use discipline to guide and protect your child, rather than punishment. *  Praise your child for good behavior. * Encourage your child to join school and community groups, such as a team sports, or to take advantage of volunteer opportunities. This will enhance interpersonal skills in child right from this age. *  Above all, be supportive, extend your shoulder when required. Be their strength. Happy parenting!! Bhavana  

Comparison Can Be Harmful

Comparison Can Be Harmful parenting happens in real time, on the spot, and in the moment. However we discuss on the parenting patterns, its only a practical experience and need to be lived by every parent individually. When, we are recognizing those moments of parenting, when your actions and reactions can help your child learn and grow in the best possible ways and so as for parents. When you become a parent for the second time, you would impose your earlier expertise and experience with the second child as well. But, point to be remembered here is every child is unique and parents should understand this basic thing and act accordingly. Be very careful when parenting two kids. Don't compare and never label them. Babies develop so rapidly that one set of abilities is bound to develop faster than another," say experts. So never expect your child to be like the neighbour's. That will put pressure on you and you will miss the original beauty of your child while growing. Among siblings, comparisons can lead to labels. "Our little scholar," you might say of your book-obsessed toddler, or "our wild child," of his energetic sibling. Even labels meant to praise your children's differing abilities can be problematic. Siblings sometimes feel that if one brother "owns" the athlete label, the other brother isn't even going to try, for fear of falling short. And that "picky eater" label may fuel the very behavior you'd like to discourage. Sure, there'll be times when you'll find yourself describing your child's likes and dislikes. But when you do so, "reframe" your words, say experts. Try to use words like energetic instead of using "wild", and , "spirited" instead of "hyper", and "careful" in the place of "shy", the add. Comparison can kill the natural skill in children; while striving to bring both on the same ground, parents also will miss the actual talents which every child brings along.So, watch your words and actions keenly before you act.Happy parenting!! - Bhavana

Line Of Discipline

Line Of Discipline One fine day, my friend Sneha came to me complaining about her inefficiency in inculcating discipline in her two kids. Having her parent in laws is one major reason as they always interfere in between mother and kids, so children started taking advantage of this situation, so play accordingly. This is a typical scenario in joint families, but in most of cases, disciplining kids has become a tough task, even though theirs is nuclear families. Here are few steps, to instil discipline in children: * Try to fix time on a regular basis to do something fun with your child. *  Never ever disagree about discipline in front of the children. *  Never give an order, request, or command without being able to enforce it at the time. *  Agree on what behavior is desirable and not desirable; and also agree on how to respond to undesirable behavior. *  Make it very clear on what the child is to expect if he or she performs the undesirable behavior. Be specific on things which are deviating from the set norms. *  Once you have stated your position and the child attacks that position, do not keep defending yourself. Just restate the position once more and then stop responding to the attacks. *  Look for gradual changes in behavior. Don’t expect too much. Acknowledge when you see development in child’s behavior. * Most important point to be remembered is that, your behavior serves as a model for your children’s behavior. *  If, one of you is disciplining a child and the other enters the room, then also refraining from the argument in progress is must. *  Discipline won't come overnight; it requires constant effort with patience. If you understand this secret, your journey becomes easy. - Bhavana  

Other Side Of Expectations

Other Side Of Expectations   “If someone is feeling more heavy than they actually are, it could be due to the burden they are carrying based on xpectations. And of course, children are not exempted from this”- say experts. In an interview of Sachin Tendulkar after his hundredth ton, he had said that although he never played for milestones, the way that eluded him coupled with speculations and expectations of an entire nation got to him at some level (for I too am human, he said), so that when it eventually happened, the relief he felt was far greater than the excitement of the achievement. But why he alone? They are so many kids who are suffering from such baggage of expectations from parents and society. When a child starts taking his/her first meal mother tries to increase the quantity, variety of food and throws challenge on child in the name of increasing appetite. From there, it goes to their studies. When kids score 70% , then bar will be raised to 80% and it goes on up to cent percent. But in this process, parents put so much of pressure on kids, in result kids don't get to enjoy their journey towards success, just because of the burden they have of achieving the GOAL. Referring to our parenting patterns, I heard a guru saying “ don't break a child to create a child”. How true.. We always run behind an imaginary picture of child we have created for ourselves and forget to recognize or feel proud the way they actually are. Have you ever seen any child who scores 55% to 60% is asked to raise himself to 90%?? No. Right? This is just because, you know that you can't get the result from them in the way you want. In other words, children who perform, are forced to carry this baggage of expectations. Because, we have developed a belief system in such a way that, kids will perform when you put pressure on them. Of course, we have given beautiful names to this process for our convenience like coaching, training etc. But according to psychologists, kids who are underdogs(so called), are very lucky; they get to be very creative, they explore themselves in the way they want and widen their opportunities. This always brings out the best in children..And remember, no one will be remained underdog for long. When there are no expectations, no stress on their mind then they will raise for sure and sky will be limit. But if you want to raise the bar of your expectations, kids will undergo too much of stress to achieve that set target and will be disappointed a lot if they fail to deliver the results as expected. Nevertheless, you can make them upgrade, perform under pressure more and more in studies, co curricular activities or in jobs in future but when comes to relationships, you can't . If more is expected from people who do, then there is no saturation point for them. Bar of expectations will be raised higher and higher and it might become burden for them, eventually, that bond won't lasts for long...instead, try to be contended on what others can offer. Let them be your kids .. Learn to respect their capacity and limit your expectations. -Bhavana

Are you Ready

Are you Ready?? You remember those olden days when, we were busy in schooling, studies, coaching and exams? When we looked at people who were working by then, we used to look at them with lot admiration and envy at times, as they have no exam pressure above all have their own earnings.. We literally used to wait to become “big”. But, when we actually grew big, we want to go back to our golden olden days and want our childhood back. Cause, we now know that, this promotion of growing big has a responsibility attached to it. Indeed, every elevation in life, right from being a student, employee, becoming life partner to someone, entering in to parenthood and so on will bring a responsibility along with it. Among the stated above, promotion of a “parent” is little more challenging where in you have to not only up bring your child but have to construct next generation, which is a social responsibility as well. According to a recent survey, most of the couple are earning good, financially strong now, yet weak emotionally. When any couple can't handle their emotional ups and downs, will they be able to take up responsibility of a child? Answer is “yes” and “no”. As we all know that, there is no specific formula of raising kids. It differs from child to child. What works for your first child in the family, may not be workable for your fifth child; irrespective of your experience, concern here will be uniqueness of each kid. Are you ready for taking up such responsibility of understanding your child and raise them accordingly? An infant touching your life is an amazing experience. It calls for more celebrations, followed by so much of joy and happiness. This is only visible to the outside world, but where in actual package is different like, foregoing your sleep, physical and psychological stress and work pressures will become part of your routine. Are you still ready to accept this responsibility of parenting? If your answer is yes, then you have so many hospitals and counseling centers, who are creating awareness in would be parents and preparing them for child birth. But if any couple is not ready yet, due to various reasons, then never push them in to role of parents. Because, on this screen called life, we have to play so many roles and need to justify. When we are able to give our hundred percent then only its worth; perhaps, raising a child demands two hundred percent of yours. So, when you are ready to give this, your “bundle of joy”, actually brings happiness in your new elevated role of parents. When you aim for a promotion, remember that, it comes with greater and greater responsibility. Are you ready?? - Bhavana

Its All About Cultivation

  Its All About Cultivation..  “Parenting is a big challenging task in current scenario” is what most of the people feel. So much of research and development is happening on this subject and people are trying to understand parenting by using science and technology. However in olden days there was no specific formula for raising kids. There was no conscious act like parenting or no theory to follow. It used to happen in a very natural way. Now this situation is gone due to various changes and developments took place in the evolution of life. But if you observe keenly, parenting is so very similar like cultivation; its like farming. Nevertheless, its not only about, advanced irrigation system you have, hybrid seeds you scatter or timely used fertilizer ureas etc but its all about the soil you have prepared for cultivation. In parenting, the above said mechanism is similar like things you facilitate to your children and needs of them which you meet... But, the soil is nothing but the values you inculcate and environment you create and thought process you provoke in them. When we do this groundwork of parenting, farming happens automatically. Most important point to be remembered here is, during this cultivation process, one should only focus on harvesting and not on results. When you follow the process, your returns are assured.What are the values ? Ethics? Believes? If parents are stuck at this level, its an alarm, at which they need to stop for a while and find answers to themselves... As a parent what are the qualities we have and what are the expectations we have from children, and the aspirations we have for the next generation; when we have clarity on this, we are almost there in our achievement. Because, clarity is power. So when one is empowered with clarity of thought and ethics and values in heart, they are ready for cultivation which yields results of wonderful generation which can fill the whole world with happiness and peace. - Bhavana

When Parents Fight

When Parents Fight I came across a eight year old kid who will close his ears the moment he hears a loud voice. Initially I never paid attention on his act assuming that its no very natural, but over a period of time, I observed this boy becoming very panic whenever he comes across any two shouting and yelling at each other. when me and that little kid became friends, one day I asked him why can't he take it when anyone yells or shouts. To my surprise, he said his parents keep fighting at home by shouting at each other. That's the reason, he doesn't like when any two shout or yell. But, are we having any homes, where there are no fightings between parents? I don't think so. We all must have grown up in a very natural enviroespecting each other. When children witness this drama, disrespectful tone and lannment, where mom and dad used to disagree on so many things; however, impact of this on kids varies from one family to other. Couples may have great marriages and great understandings, they might be fighting and patching up later; however, for kids this so very complicated thing to understand the relationships. When two fight, unknowingly, they will be uttering words criticising each other or may use words which are disrguage used by parents bother them a lot. Couple maybe thinking that they fight for the moment and patch up later, but from children's point of view, it is their mother not respected by father and their father not respected by mother. This will create lot of insecurities in children when they grow big and they will have to pay for this in future too. According to psychologists, most of the adults who have broken marriages due to their behaviour patterns is because, they carry emotional baggage from their childhood. When, kids grow up in an environment where marriage is nothing but contempt and disregard between two, this can make them be uncertain and develop lack of confidence in people around or even with their intimates. So, one small fight between parents influences a child to form opinion about marriage and relationships. One small fight between wife and husband will leave a child with lack of self confidence and eventually their own life will be in trouble. We are not saying that wife and husband have to stop fighting; you will be definitely having issues where you need to raise your voice; but be equally honest and aggressive when you have to extend appreciation to your spouse for the qualities he/she has. Raise your voice when you don't like things your wife/husband does, but also speak big, when you have a chance to praise her/his qualities. When you make so, your kid will take your fights subjective. And your appreciation for each other helps your child to build trust and respect for others. When parents are more positive , that gives emotional stability to any child. Remember, parenting is all about creating “Emotional stability in children”. That's your responsibility too. - Bhavana

Good parenting

  Good parenting ?? “Good or Efficient Parenting” is a word which is the most talked about these days in many family gatherings. People also try and pass judgments on others if they are good parents or not. But the truth is there is no yard stick to measure the goodness of parenting as such. As we know every child is different and so is his/her parent. Every parent has his/her own way to handle their own child. So when we say Good parenting it doesn’t have rules and regulations, it just has some suggestions which can be maneuvered according to the child’s thought process. One such suggestion is don’t ever impose rules on a your child, just put in suggestions in front of them which will make them think, rather than to rebel. A rule will make them search ways and means to break it, where as a suggestion will make them think pros and cons of any issue. By doing this you are giving them a weapon called proper thinking which will be helpful throughout their life. Parents say that “a child cant think right at a young age hence these rules” But this will make the child dependent on parents for ever in their life. So start this from a very young age for Eg: like buying a toy, tell him/her what is good and what is bad in buying it and leave the decision to them and see… Do remember that you need to give them chances too. As they are young they are bound to make mistakes and take wrong decisions some times, and its perfectly ok. Let them learn from their mistakes and soon you will be able to see that the number of mistakes they do goes down gradually. Is it not better to have a thinking child than creating a rebellious one?? Think about it… - Bhavana

అబ్దుల్ కలాం అయినా ఓ అమ్మ కొడుకే

  అబ్దుల్ కలాం అయినా ఓ అమ్మ కొడుకే   అబ్దుల్ క‌లామ్ జీవిత చ‌రిత్ర‌ను త‌ర‌చి చూస్తే, త‌ల్లి ఆషియ‌మ్మ‌తో ఆయ‌న‌కు ఉన్న అనుబంధానికి క‌ళ్లు చెమ్మ‌గిల్లుతాయి. త‌న ఆత్మ‌క‌థ ప్రారంభంలోనే, త‌ల్లిని పాఠ‌కుల‌కు ప‌రిచ‌యం చేస్తారు క‌లాం. పేద‌రికంలో మ‌గ్గుతున్న‌ప్ప‌టికీ, త‌న త‌ల్లి ఇంటికి వ‌చ్చిన అతిథుల భోజ‌న మ‌ర్యాద‌ల‌కి ఏమాత్రం లోటురాకుండే చూసేద‌ని చెబుతారు. బ‌హ‌దూర్ అనే గొప్ప బిరుదు సాధించిన వంశంలోంచి త‌న త‌ల్లి వ‌చ్చింద‌ని ఒకింత గ‌ర్వ‌ప‌డ‌తారు. త‌న తండ్రి నుంచి క్ర‌మ‌శిక్ష‌ణ‌, నిబ‌ద్ధ‌త నేర్చుకున్న‌ప్ప‌టికీ... మంచిత‌నం, జాలి, క‌రుణ లాంటి స‌ద్గుణాలు త‌న త‌ల్లి నుంచే అల‌వడ్డాయంటారు. ఆమె నోటి నుంచి మ‌హ‌మ్మ‌ద్ ప్ర‌వ‌క్తకి చెందిన క‌థ‌ల‌తో పాటు రాముని వీర‌గాథ‌లు విన్న క‌లాం ప‌ర‌మ‌త స‌హ‌నాన్ని అల‌వ‌ర్చుకున్నారు.  ఆమె చెప్పిన క‌థ‌ల్లోని తాత్విక‌తా, విచ‌క్ష‌ణ‌లు జీవితంలో ఎన్నో స‌మ‌స్య‌ల‌ను నిబ్బ‌రంగా ప‌రిష్క‌రించేందుకు తోడ్ప‌డ్డాయి. ఆ రోజుల్లో రెండో ప్ర‌పంచ యుద్ధం జ‌రుగుతోంది. మ‌రోప‌క్క క‌లాం ఇంట్లోని ఆర్థిక ప‌రిస్థ‌తులు బాగోలేవు... అయినా హైస్కూల్‌ చ‌దువుల కోసం రామ‌నాధ‌పురానికి చేరుకున్నాడు క‌లాం. చ‌దువుకోవాల‌ని మ‌న‌సులో ఎంతగా త‌ప‌న ఉన్నా... త‌న త‌ల్లినీ, ఆమె చేతి వంట‌నూ మ‌ర్చిపోలేక‌పోయేవాడు. ఎప్ప‌డు వీలు చిక్కుతుందా, ఎప్పుడు అమ్మ ఒడిలో వాలిపోయి ఆమె చేసే పిండివంట‌లు తిందామా అని ఉబ‌లాటప‌డిపోయేవాడ‌ట! క‌లాం తుంబా (కేర‌ళ‌)లో శాస్త్ర‌వేత్త‌గా విజ‌యాల సాధిస్తుండ‌గా ఆయ‌న తండ్రి చ‌నిపోయారు. అయినా క‌లాంతోపాటు తుంబాకు వెళ్ల‌కుండా, త‌న చివ‌రి శ్వాస వ‌ర‌కు రామేశ్వ‌రంలోనే ఉండేందుకు నిశ్చ‌యించుకున్నారు ఆషియ‌మ్మ‌. అన్న‌ట్లుగానే మ‌రికొద్ది రోజుల‌కి ఆమె చ‌నిపోయారు. ఆ విష‌యం తెలిసి ప‌రుగులెత్తుకుంటూ రామేశ్వ‌రాన్ని చేరుకున్నారు క‌లాం. త‌న తల్లి ఎడ‌బాటు క‌లాంకు భ‌రింప‌రానిద‌య్యింది. ఆ బాధ‌ని మ‌ర్చిపోయేందుకు, మ‌ర్నాడు మ‌సీదుకి వెళ్లారు. అక్క‌డ త‌న త‌ల్లితండ్రుల‌ గురించి ఆ భ‌గ‌వంతుని ప్రార్థిస్తుండ‌గా... `నేను వారికి నియ‌మించిన బాధ్య‌త‌ల‌ను వారు ఎంతో శ్ర‌ద్ధ‌తో, నిజాయితీతో, నిబ‌ద్ధ‌త‌తోనూ నిర్వ‌ర్తించి తిరిగి న‌న్ను చేరుకున్నారు. వాళ్లు ఇంత అద్భుత‌మైన విజ‌యాన్ని సాధించిన ఈ సంద‌ర్భంలో నువ్వు బాధ‌ప‌డుతున్నావెందుక‌ని?  నీ ముందున్న బాధ్య‌త‌ల‌ను చ‌క్క‌గా నిర్వ‌ర్తించి నా మ‌హిమ‌ను లోకానికి తెలియ‌చేయి` అన్న మాట‌లు వినిపించాయంటారు క‌లాం. వినిపించిన మాట‌లు భ్ర‌మ కావ‌చ్చునేమో కానీ వాటిలో వాస్త‌వం లేక‌పోలేదు క‌దా! త‌ల్లి ప్ర‌భావం క‌లాం మీద గాఢంగానే ఉన్న‌ట్లు తోస్తుంది. 2013లో హైద‌రాబాదులో చేసిన దుర్గాబాయ్ దేశ్‌ముఖ్ స్మార‌క ఉప‌న్యాసంలో `స్త్రీలు సాధికార‌త‌ని సాధించిన‌ప్ప‌డు కుటుంబ‌మూ, స‌మాజ‌మూ, దేశ‌మూ అభివృద్ధి చెందుతాయి. స్త్రీ సంతోషంగా ఉంటేనే, కుటుంబం సంతోషంగా ఉంటుంది. కుటుంబం సంతోషంగా ఉంటేనే స‌మాజ‌మూ, స‌మాజం సంతోషంగా ఉంటే రాష్ట్ర‌మూ, రాష్ట్రం సంతోషంగా ఉంటే దేశ‌మూ సుభిక్షంగా ఉంటుంది.`అని చెప్పారు. రాష్ట్ర‌ప‌తిగా ఉన్న కాలంలో కూడా క‌లాం, స్త్రీల‌కు సంబంధించి ఓ సాహ‌సోపేత‌మైన నిర్ణ‌యాన్ని తీసుకున్నారు. బెంగాల్‌కు చెందిన ధ‌నుంజ‌య్ ఛ‌టర్జీ అనే వ్య‌క్తి ఒక ఆడ‌పిల్ల‌ని అత్యాచారం చేసి చంపేశాడు. ఆ కేసులో అత‌నికి ఉన్న‌త న్యాయ‌స్థానం ఉరిశిక్ష‌ను ఖ‌రారు చేసింది. త‌న‌కు క్ష‌మాభిక్ష‌ను ప్ర‌సాదించ‌మ‌ని ధ‌నుంజ‌య్, క‌లాంను వేడుకున్నారు. సున్నిత మ‌న‌స్కుడైన క‌లాం, ఆ శిక్ష‌ను ర‌ద్దు చేస్తార‌నుకున్నారంతా! క‌నీసం ఆ ఉత్త‌ర్వును తాత్కాలికంగా నిలుపుద‌ల చేస్తార‌నుకున్నారు. కానీ ఆయ‌న నిర్ద్వంద్వంగా ఆ క్ష‌మాభిక్ష‌ను తిర‌స్క‌రించారు. ఎన్నో ఏళ్ల క్రిత‌మే త‌న త‌ల్లికి దూర‌మైన‌ప్ప‌టికీ, ఆమె అనురాగానికి దూరం కాలేదు క‌లాం. త‌న‌కు ప‌ద్మ‌భూష‌న్ వ‌చ్చింద‌న్న వార్త తెలియ‌గానే, త‌న గ‌దిని బిస్మిల్లాఖాన్ సంగీతంతో నింపివేశారు. ఆ సంగీతం త‌న‌ని వేరే లోకానికి తీసుకువెళ్లింద‌ని చెబుతారు క‌లాం! ఆ లోకంలో క‌లాం త‌ల్లిని హ‌త్తుకుని ఉన్నారు. క‌లాం తండ్రి త‌న మునివేళ్ల‌తో ప్రేమ‌గా క‌లాం జ‌త్తుని స్పృశిస్తున్నారు. క‌లాం గురువైన జ‌లాలుద్దీన్ ఈ క‌బురుని న‌లుగురితో పంచుకునేందుకు హ‌డావుడి ప‌డుతున్నాడు... దేశంలోని ప్ర‌జ‌లంతా జేజేలు ప‌లుకుతున్నారు.  క‌లాం ఊహించిన ఈ క‌ల ఇప్ప‌డు నిజ‌మైంది. స్వ‌ర్గ‌మ‌నేది ఉంటే అందులో అల‌సిసొల‌సిన అబ్దుల్ క‌లాం త‌న త‌ల్లిదండ్రుల చెంత సేద‌తీరుతూ ఉండి ఉంటారు. కాక‌పోతే తేడా అల్లా ఇప్ప‌డు దేశంలోని ప్ర‌జ‌లంతా బాధ‌లో మునిగి ఉన్నారు. -nirjara

Become Attractive

Become Attractive There were days where kids in the family used to be so scared of Father and their whole communication with him used to happen through Mother only. Later it changed to an extent, where Father was happy in giving little bit access to daughters as they get married and go to some other family; however Fathers maintained (May be they were asked to behave so) little distance with boys till the time they cross teenage. This could be due to the fear that, if you pamper your kid, that leads to indiscipline which may spoil the child. But was this formula working for the parents, especially dads? May be yes, may be no, only sometimes or only for few. This means, every child is different and unique so as your parenting skills. Parents need to upgrade themselves in terms of their abilities in upbringing children and this has to happen depending upon child’s psychology. For example, if elder child is responding to one parenting model it is not compulsory that this model is workable for the second kid as well. To be precise, “Parenting” is an art and one has to master it to win your child’s heart. They are so many techniques owned by people since ages and still lot of Research work is going on this; nevertheless, “Being friendly with your child” is the most tested and trusted method so far as it transformed the whole idea of Parenting. The kind of bond developed between parents and kids now, is the result of this change only. Creating a strong friendship with your child does wonders in your relationship than trying to be superior or boss to your child. Once, I heard very beautiful lines from a “ Sadguru” that, “Parents should never sit on a higher pedestal and tell the child what they should do. Rather, they should place themselves below the child so that it’s easy for them to talk”. In, most of the families, we see parents telling kids that they should respect mother and father. We also use various adjectives to address fathers but mothers are exempted from this to some extent. It so happen that, in few families, mothers are blamed if child, is not addressing their father in a respective way. But remember, respect is not something you seek from your child. Since parents are older or they have come to this planet few years early than their kids, they have no right to demand respect from child. Rather, parents must invest their time in loving their kids as much as possible and try to become child’s first priority, whenever kid wants to share any kind of information or experience he/she comes across. In current scenario, child has so many attractive things like TV, Internet, Friends, different life style and many more. Instead of stopping child from getting attracted to these things, parents should become a joyous, wonderful, enthusiastic and interesting human beings so that child won’t seek any company outside but gets attracted to their parents only. If parents genuinely want to bring up their children with values, then instead of striving for bringing change in child, parents should first transform in to a peaceful and loving persons. - Bhavana 

నాన్నకి పిల్లలకి అనుబంధం పెరగాలంటే

నాన్న పాత్ర మారిపోయింది..ఒకప్పుడు గంబీరంగా ..ఇంటి పెద్ద అనే పాత్రలో నిలబడిన నాన్న , ఈ రోజు అమ్మలా లాలించటం నుంచి స్నేహితుడుగా పక్కన నిలిచే దాక తన పాత్ర పోషణ ఎంతో మారిపోయింది. మారిన జీవన శైలి నాన్ ని అమ్మ పాత్రలోకి తెస్తే, అమ్మా, నాన్న పాత్రల సమన్వయంలో నాన్న కొంచె౦ ఇబ్బంది పడుతున్నట్టు అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. అందుకు కారణం అమ్మలు అని కూడా గోషిస్తున్నాయి .    తను పిల్లలకి దగ్గరగా లేని సమయం లో పిల్లల ఆలనా పాలన భర్త కి అప్పచెప్పి నప్పుడు ఆ పనులు అతని వీలుగా చేయనివ్వకుండా ,  పిల్లలకి ప్రతి ఒక్కటి తను చేసి నట్టే , అతను కూడా చేయాలనీ, వాళ్ళని తను డీల్ చేసినట్టే చేయాలని కోరుకోవటం, అతనికి పదే పదే అదే చెప్పటం తో అటు తండ్రిగా పిల్లలతో కొంచం గట్టిగా ఉంటూనే, తల్లిగా మారి వారితో అనుబందం కొనసాగించే క్రమం లో వత్తిడి కి గురి అవుతున్నట్టు చెబుతున్నారు అద్యయన కర్తలు.   అందుకే అమ్మలకి ఒక సూచన చేస్తున్నారు. నాన్నలని , నాన్నలుగా వుండ నివ్వండి, మీరు చేసే పనులు చేసినా , అది వారి స్టైల్ లో వారు చేస్తే ..అమ్మకి , నాన్నకి వుండే తేడా పిల్లలు చక్కగా అర్ధం చేసుకుంటారు. లేదంటే పాత్ర పోషణలో నాన్న వత్తిడి ప్రభావం పిల్లల మీద కూడా పడే అవకాసం వుంది. అది తండ్రి, పిల్లల అనుబంధాన్ని ప్రబావితం చేస్తుంది. అంటున్నారు వారు.    అమ్మలూ ...నాన్న కి పిల్లలకి మద్య ఏ మాత్రం వెళ్ళకుండా , వారిని అలా వదిలేయటమే వారిమధ్య అనుబందం పెరగటానికి మీరు చేయవలసిన పని . అని ముక్త కంఠం తో చెబుతున్నారు అద్యయన కర్తలు. సో Happy Father's Day రోజున మీ శ్రీవారికి తండ్రిగా స్వేచ ని బహుమతి గా ఇచ్చేయండి. .......రమ