Facebook Twitter
చెప్పుడు మాటలు

చెప్పుడు మాటలు

 

కలతలకే పెద్ద తల 
కల్పనకే కల ఈ చెప్పుడు మాట 
చప్పుడు కాకుండా ఉండే మాట 
చలించని మనసును ఉగ్వేదాలకు దారితీసే మాట 
చక చక పరుగులు తీసే మాట 

చిన్నా పెద్దల నోట వినే మాట ప్రతీ పూట "చెప్పుడు మాటలు విన్నావో అంతే సంగతి "
తర తరాలను దూరం చేసేను ఓ చెప్పుడు మాట 
స్నేహాలను శత్రుత్వాలుగా మార్చేను ఈ "చెప్పుడు మాట "

తల్లి దండ్రులు , గురువులు చెప్పిన మాట లు ఎప్పటికీ సత్యం 
కల్లమాటలు జోలు మాని "మంచిని చెప్పే మాటలు " ఆచరించిన 
దైవము నిను మెచ్చంగా !!

సమాజమునకు "పెద్దల మాట చద్ది మూట " యే గానీ "చెప్పుడు మాటలు"
కానే కాదురా !!
ఇకనైనా ఎల్లరు చప్పుడు చేయక చెప్పుడు మాటలు జోలు పోకండి !!

- దివ్య చేవూరి