పాదాల  పగుళ్ళా ?

 

 

పాదాల పగుళ్ళకు ..... ప్రతి రోజు ..

* ఆముదం + రోజ్ వాటర్ + నిమ్మ రసంలను సమ పాళ్ళల్లో కలిపి , పాదాలు పగిలిన చోట ప్రతి రోజు 2 లేక 3 సార్లు పూయవలెను. 


* పుట్ట మైనంను కొద్దిగా వేడి చేస్తే కరిగి పోవును. తర్వాత కరిగిన మైనం + మైనం బరువులో సగ భాగం ఆవాల నూనెను మొత్తం మైనంలో కలుపవలెను. ఒక పాత్రలో నీళ్ళు పోసి, ఆ పాత్రలో  నూనెను కలిపిన మైనంను వేయవలెను. కొద్ది సేపటి తర్వాత నీళ్ళను వడబోయవలెను. అప్పుడు క్రింద వున్న పదార్దాన్ని, గాజు సీసాలో నిల్వ చేసుకొనవలెను. రాత్రి పడుకునే ముందర కాళ్ళ పగుళ్ళకు పూయవలెను. ( 7 రోజుల్లో సమస్య తొలగి పోవును )

* రాత్రి పడుకునే ముందర ..... వేడి చేసిన కొబ్బెర నూనెను పాదాల పగుళ్ళకు పూయవలెను.. ఉదయం Socks లను తీసివేసి, వేడి నీళ్ళల్లో పాదాలను 15 నిమిషాలు వుంచవలెను. తర్వాత.. పగుళ్ళను నిదానముగా బ్రష్ తో శుభ్రం చేయవలెను. తర్వాత శుభ్రంగా పాదాలను తుడిచి నూనెను పూయవలెను .

* 1 spoon మైనం ( wax ) + 1 spoon స్వదేశి ఆవు నెయ్యిని కలిపి వేడి చేయవలెను . కరిగిన పదార్ధం, వేడి చుక్కలను పాదాలా పగుళ్ళల్లో వేయవలెను. ( పాదాల పగుళ్ళు తగ్గే వరకు ప్రతి రోజు ఆచరించవలెను )

* 25 గ్రాముల మైనం + 100 గ్రాముల ఆవాల నూనెను వేసి , ఒక పొంగు వచ్చే వరకు మరగించవలెను. నూనె చల్లారక మునుపే ఒక వెడల్పు మూతి కలిగిన పాత్రలో నిల్వ చేసుకొనవలెను. చల్లారిన తర్వాత ointment లాగ తయారవును. చర్మ పగుళ్ళు, పాదాల పగుళ్ళకు పూయవలెను. ( పగుళ్ళు తగ్గిపోవును. ఒక వేళ మొదట పగుళ్ళు పెరిగిన, నిదానముగా తగ్గిపోవును. ప్రతి రోజు క్రమంగా ointment లాగా పూయవలెను ). 2 పాదాల  joint దగ్గర వాపు. ( Bunions ) పాదాల ఎముకల joint దగ్గర వాపు ఉన్న చోట.. గోరింటాకుల పేష్ట్ ని లేపనంలాగా పూసి కట్టు కట్టవలెను. 2 లేక 3 గంటల తర్వాత కట్టు విప్పి, శుభ్రం చేసుకొనవలెను. ( కొన్ని రోజులలో వాపు, నొప్పి తగ్గిపోవును )  పై పద్దతులను ఆచరించండి, ఆరోగ్యాని పొందండి.