ఒత్తిడిని జేయించడం ఎలా..!

అందమైన చేతిరాత చూడముచ్చటగా ఉంటుంది కదూ..? అలాంటి చేతిరాత ఉన్న వారు నలుగురిలో సెంటర్ ఆఫ్ ఎట్రాక్షన్. అయితే చేతిరాత ద్వారా ఎదుటి వ్యక్తి ఎంత ఒత్తిడిలో ఉన్నాడా చెప్పొచ్చట.. అంతేకాదు అదే చేతిరాత ద్వారా ఒత్డిని జయించవచ్చు అంటున్నారు నిపుణులు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోవాలంటే ఈ వీడియో చూడండి. https://www.youtube.com/watch?v=9EXVzUqGgJk