Facebook Twitter
దేవుడా!
 
 
ప్రణీత్:- దేవుడా! నాకు ఒక సంచీ నిండా డబ్బులు,
ఒక ఉద్యోగం,ఒక వాహనం నిండా 
అమ్మాయిలను ఇవ్వు.
దేవుడు:- సరే! 
వెంటనే ప్రణీత్ అమ్మాయిల బస్సు కు
కండక్టర్ అయిపోయాడు.
                                                                                                               - కండ్లకుంట శరత్ చంద్ర