Facebook Twitter
పరిస్థితులు

పరిస్థితులు

జీవనగమనంలో
పరిస్థితులెప్పటికి ఒకేలా వుండవు
రోజురోజుకోలా మారిపోతుంటయ్
మనకంతుపట్టవు అర్థంకావు
అంచనాకసలందవు
ఇపుడున్న
రోజులేమిరోజులో ఏమైతుందో
తెలియదసలు
మనుషులను మనసారా కలుసుకోలేక
ఏమైనా తమలోతామే పోరాటంచేస్తూ
దూరపు పిలుపులతో రోజులు
భారంగా గడుపుతున్నరు
మంచిలేదు చెడులేదు
అంతా అయోమయంలో 
అడుగులేస్తున్నరు
ఈ సంగ్రామంలో గెలుపు కాలనిదా? కాయనిదా?
అందుకే
గతం మరచిపో
గమనించి నడుచుకో
ఆశలశ్వాసలలో మనందరీ
భవిష్యత్తున్నది

సి. శేఖర్(సియస్సార్)