చేతి రాతను టెక్ట్స్ గా మార్చే యాప్

 

'గూగుల్ హ్యాండ్ రైటింగ్ ఇన్ పుట్' అంటే చేత్తే రాస్తే టెక్ట్స్ గా మార్చే సరికొత్త యాప్ విడుదలైంది. దాదాపు 82 భాషలను ఈ యాప్ సాధారణ టెక్ట్స్ గా మారుస్తుంది. మొబైల్ లో ఏదైనా టెక్ట్స్ పంపించాల్సినపుడు కీ ప్యాడ్ అవసరం లేకుండా చేతితో రాస్తే అది టెక్ట్స్ గా మారిపోతుంది. టెక్ట్స్ మాత్రమే కాదు దీని ద్వారా స్మైలీస్ కూడా పంపించుకోవచ్చు. దీనికి గూగుల్ ప్లే నుంచి యాప్ డౌన్ లోడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. అయితే ఈ యాప్ ఆండ్రాయిడ్ 4.0.3 నుండి తరువాత వచ్చిన వెర్షన్ లో మాత్రమే పనిచేస్తుంది. మొబైల్ కీ బోర్డు ద్వారా టైప్ చేయడం కష్టంగా ఉండేవాళ్లకి ఈ యాప్ బాగా ఉపయోగపడుతుంది.