ఒక మనిషి మంచితనం

చాలాకాలం క్రితం రామాపురం అనే గ్రామంలో అందరూ బ్రాహ్మణులే ఉండేవారు. వాళ్లంతా చాలా పవిత్రంగా

Jan 8, 2021

కోడి అందం

ఒక ఊళ్ళో కోడిపుంజు ఒకటి ఉండేది. అది చాలా అందంగా ఉండేది...

Jan 4, 2021

అడవి తల్లి

ఒక ఊళ్లో శివయ్య అనే యువకుడు ఉండేవాడు. వాళ్లది చాలా పేద కుటుంబం.

Dec 28, 2020

కుమ్మర్రాజు కథ

అమలాపురం అనే ఊరిలో ఏడుగురు అన్నదమ్ముళ్లు ఉండేవాళ్లు. వాళ్లలో చివరి వాడు కుమ్మర్రాజు. అతను పుట్టగానే తల్లిదండ్రులు

Dec 21, 2020

రంగుల సీతాకోక చిలుక

అనగనగా ఓ చిట్టి సీతాకోక చిలుక ఉండేది.

Dec 17, 2020

భలే మేకు

అనగనగా ఒక ఊరిలో ఒక రంగయ్య ఉండేవాడు. ఒకసారి ఆ రంగయ్యకు ఓ పెద్దాయన ఓ కేలెండర్ ఇచ్చారు.

Dec 15, 2020

చిలుకతో స్నేహం

ఒక అడవి అంచున చెన్నప్ప అనే బోయవాడు ఒకడు ఉండేవాడు...

Dec 8, 2020

పిచ్చుక కోపం

"ఎలుకా, ఎలుకా! నువ్వు నాకోసం రాణిగారి బట్టలను కొరికి పారెయ్యవా!" అని అడిగింది.

Dec 4, 2020

డబ్బుల పర్సు గోల

బడిలో పిల్లలంతా కలిసి మ్యూజియం చూద్దామని వెళ్లారు.

Dec 1, 2020

మేక తెలివి

ఒక మేకల కాపరికి చాలా మేకలున్నాయి. అతను రోజూ ఆ మేకలన్నిటినీ అడవికి తీసుకెళ్తూ ఉండేవాడు. 

Nov 27, 2020

 పారిపోకు

శివ బాగా చదివేవాడు కాదు. కానీ వాడికి చదవటం అంటే చాలా ఇష్టం!

Nov 25, 2020

కాకీ కాకీ రావా

కాకీ కాకీ రావా

Nov 18, 2020

దారిలో దయ్యం-నాకేం భయం

లోచర్లలో ఉండే చందు ఇప్పుడిప్పుడే ఆరో తరగతికి వచ్చాడు. వాళ్ల ఊరులో హైస్కూలు లేదు.

Nov 16, 2020

ఎర్ర ముక్కు జింక

అనగా అనగా ఒక ధృవపు జింక ఉండేదట. దాని పేరు రుడాల్ఫు. దానికి ఓ పొడవాటి ముక్కు ఉండేది, ఎర్రగా మెరుస్తూ.

Nov 11, 2020

బడికి పోదాం!

కలసి సాగుదాం - బడికి కదులుదాం  అలుపు సొలుపు మరచిపోయి

Oct 27, 2020

పాముకి గుణపాఠం చెప్పిన కోడిపెట్ట

పాముకి గుణపాఠం చెప్పిన కోడిపెట్ట

Oct 20, 2020

చేజిక్కిన బంతి

రాము తన స్నేహితులతో బంతి ఆట ఆడుతున్నాడు.  ఇంతలో బంతి ఎగురుకుంటూ పోయి ఒక చెట్టు తొర్రలో పడింది.

Oct 16, 2020

నిజాయితీ

రాజు, వాళ్లమ్మ ఒక రోజున దుకాణానికి వెళ్లారు

Oct 7, 2020

విరబూసిన పువ్వులం

విరబూసిన పువ్వులం చిరునవ్వుల బాలలం లోగిలో తిరిగాడు చిన్ని చందమామలం

Oct 5, 2020

కోపం వచ్చిన చీమ

అనగనగా ఓ ఇంటి ఆవరణలో ఉండేవి- ఒక చీమ, ఒక దోమ, ఒక ఈగ. దోమ

Sep 19, 2020