పాముకి గుణపాఠం చెప్పిన కోడిపెట్ట

పాముకి గుణపాఠం చెప్పిన కోడిపెట్ట

Oct 20, 2020

చేజిక్కిన బంతి

రాము తన స్నేహితులతో బంతి ఆట ఆడుతున్నాడు.  ఇంతలో బంతి ఎగురుకుంటూ పోయి ఒక చెట్టు తొర్రలో పడింది.

Oct 16, 2020

నిజాయితీ

రాజు, వాళ్లమ్మ ఒక రోజున దుకాణానికి వెళ్లారు

Oct 7, 2020

విరబూసిన పువ్వులం

విరబూసిన పువ్వులం చిరునవ్వుల బాలలం లోగిలో తిరిగాడు చిన్ని చందమామలం

Oct 5, 2020

కోపం వచ్చిన చీమ

అనగనగా ఓ ఇంటి ఆవరణలో ఉండేవి- ఒక చీమ, ఒక దోమ, ఒక ఈగ. దోమ

Sep 19, 2020

పట్నం ఎలుక

అనగా అనగా ఒక పట్నం ఎలుక ఉండేది. ఒక నాడు అది పల్లెలో ఉన్న తన నేస్తం దగ్గరికి వెళ్ళింది.

Sep 17, 2020

చెప్పులకు బుద్ధొచ్చింది!

రాముకు చెప్పులంటే చాలా ఇష్టం. ఎవరి చెప్పుల్ని చూసినా తనకూ అలాంటి చెప్పులుంటే బాగుండుననుకునేవాడు.

Sep 10, 2020

రుచి లేని పండు

హరిపురంలో నివసించే పవన్, గణేష్ ఇద్దరూ మంచి మిత్రులు. హరిపురాన్ని ఆనుకునే దట్టమైన అడవి ఒకటి ఉండేది.

Sep 7, 2020

కలిసి బ్రతుకుదాం!

ఒక చేతిలో కర్ర, మరో చేత సంచీ పట్టుకొని ఒక మనిషి అడవిలోకి ప్రవేశించాడు. అటూ యిటూ చూస్తూ, పాటలు పాడుకొంటూ పోతున్నాడు.

Sep 3, 2020

పావురాల గోల

సుద్దాలకొట్టంలో నివసించే గిరీష్ పావురాలను పెంచేవాడు. పిల్లవాడుగా ఉన్నప్పుడు అతనొక పావురాన్ని కాపాడాడు...

Sep 2, 2020

లచ్చయ్య మంచితనం

లింగేశ్వరంలో ఉండే కోటేశ్వరావు గొప్ప ధనవంతుడు, పరమ పిసినారి. 'అతనికి ఉన్నంత డబ్బు పిచ్చి వేరే ఎవ్వరికీ ఉండదు' అని చెప్పుకునేవాళ్ళు...

Aug 31, 2020

స్నేహితులు లేని కాకులు

అనగనగా ఒక అడవిలో రెండు కాకులు ఉండేవి.

Aug 26, 2020

నీళ్ళను వెతికిన చేప

అనగా అనగా దేవి అనే చేపపిల్ల ఒకటి ఉండేది. అది చాలా తెలివైనది.

Aug 25, 2020

నెమలి అందం కథ

ఒక అడవిలో ఒక నెమలి, పావురం, కోయిల స్నేహంగా ఉండేవి.

Aug 19, 2020

పగటికల తెచ్చిన తిప్పలు

మీనాక్షమ్మ చాలా మంచిది. అందరికీ సహాయపడేది.

Aug 10, 2020

అంతరంగ ఆలోచన..

అంతరంగ ఆలోచన..!!

Aug 8, 2020

పిచ్చుకల ముచ్చట

ఒక ఊళ్లో రైస్‌మిల్లు ఒకటి ఉండేది. ఆ ప్రాంతాల్లోనే ఒక పిచ్చుకల జంట ఉండేది. రైస్‌మిల్లు బయటివైపున చూరులో గూడు చేసుకున్నాయవి.

Aug 4, 2020

సూపర్ మ్యాన్

నేనొక సూపర్‌ మ్యాన్‌ని. ఎగరగలుగుతాను. ఎటు కోరితే అటు వెళ్ల గల్గుతాను. దూరదూరాల్లో ఏం జరుగుతున్నదీ‌ కూడా నాకు కనిపిస్తుంది.

Jul 14, 2020

నాటు కోతి-స్మార్ట్ ఫోను

అనగనగా ఒక కోతి. దానికి ఓ తాత. తాత-మనుమళ్లు ఇద్దరికీ ఒకరంటే ఒకరికి ఎంతో ప్రేమ.

Jul 3, 2020

సోమరిపోతు కథ

అనగనగా గడ్డంనాగేపల్లిలో ఒక రైతు ఉండేవాడు...

Jul 1, 2020