ఎర్రిడిప్ప కామెడీ

Publish Date:Feb 21, 2015

 

ప్రధాని మోడీ కట్టుకుని విప్పేసిన బట్టల వాల్యూ గురించి, హైదరాబాద్‌ పోలీసులకు బెల్లం పెట్టడం గురించి, కోటీశ్వరుడైపోయిన కోతిగారి గురించి మన ఎర్రిడిప్ప ఏమంటున్నాడో చూసేద్దామా?


By
en-us Political News