డిప్రెషన్ ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి ఆహారం తీసుకోవాలి..!

డిప్రెషన్‌కు గురైనప్పుడు ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోవాలి..? ఏం తింటే వెంటనే డిప్రెషన్‌ నుంచి బయటపడతాం..? ఇలాంటి సందేహాలకు సమాధానం డాక్టర్ జానకీ శ్రీనాథ్ గారి మాటల్లో తెలుసుకుందాం.

 

https://www.youtube.com/watch?v=-aSktghfBRg