కథలు
రామాయణంలోని ప్రధాన పాత్రల్లో ఒకడు హనుమంత...
పులిచెర్లలో గంగయ్య అనే తాపీ పనివాడు ఉండే...
అనగనగా ఒక నది ఒడ్డున పెద్ద మర్రిచెట్టు ఒ...
కవితలు
ఒక్క దీపం.. చీకటిని చీల్చి కాస్త వెలుగు...
వెలుగు ఎరుగని నిశీధి నేను వెన్నెలలా పలక...
తీరం చేరని అల నేను నేలని తాకని చినుకు న...
హాయిగా నవ్వుకోండి
భరించేవాడే భర్త...
అబ్బి గాడు... సుబ్బి గాడు.......
పిల్లల కోసం
బడిలో బాలల దినోత్సవం జరుపుకుంటున్నారు. వ...
అనగనగా గడ్డంనాగేపల్లిలో ఒక రైతు ఉండేవాడు...
విరబూసిన పువ్వులం చిరునవ్వుల బాలలం లోగ...
ఈపేజీ మీకోసం
బతుకమ్మ బతుకమ్మ బతుకమ్మా మా ఇంటికి రా...
మునిగిన జలమును నీవు కరిగి  పవిత్రముగ జేస...
ఒక చిన్న కథ. ఓ వ్యాపారవేత్త పనిమీద బయల్ద...
TeluguOne For Your Business
About TeluguOne