కథలు

ఏడు సంవత్సరాల కరువు...

చేత్ సింగ్ ఒక రైతు. అతను పెద్దగా చదువుకో...

గారెలు తిన్న గాడిద...

మల్లేశు, సీతాలు చాకలి పని చేసేవాళ్ళు. వా...

కరిగిన అహం...

అనగనగా ఒక పెద్ద రాజ్యం. ఆ రాజ్యానికి ఒక ...
కవితలు

పల్లకి...

ప్రాణ సఖుడె నా కోసమై పంపినాడు పల్లకీ యన...

కరోనా జర టైరోనా...

కరోనా జర టైరోనా...

మగువ...

మగువ...
హాయిగా నవ్వుకోండి

భరించేవాడే భర్త...

భరించేవాడే భర్త...

వెతకబోయిన తీగ...

వెతకబోయిన తీగ...

మొద్దు నిద్ర...

మొద్దు నిద్ర...
పిల్లల కోసం

కోపం వచ్చిన చీమ...

అనగనగా ఓ ఇంటి ఆవరణలో ఉండేవి- ఒక చీమ, ఒక ...

పట్నం ఎలుక...

అనగా అనగా ఒక పట్నం ఎలుక ఉండేది. ఒక నాడు ...

చెప్పులకు బుద్ధొచ్చి...

రాముకు చెప్పులంటే చాలా ఇష్టం. ఎవరి చెప్ప...
ఈపేజీ మీకోసం

తేనెటీగా తేనెటీగా...

తేనెటీగా! తేనెటీగా!  తేనె ఇస్తావా? ...

అత్తలేని కోడలు ఉత్తమ...

అత్తలేని కోడలు ఉత్తమురాలు...

ఆమె జీవితంలో ఒక రోజు...

తెల్లారితే చెయ్యాల్సిన పనులు కలల్లోనూ వె...