కథలు

‘మా’ మామిడి చెట్టు...

చైత్ర మాసానికి స్వాగతం పలుకుతోంది......

చెప్పుడు మాటలు వినకు...

కోగిర అడవిలో ఒక మర్రి చెట్టు ఉండేది. ఆ చ...

జామకాయ వ్రతం...

రంగాపురంలో యాదయ్య అనే బిచ్చగాడు ఒకడు ఉండ...
కవితలు

మానవ వికాసం...

మానవ వికాసం...

మండే ఎండలు...

ఎండులు చూస్తుంటే......

అలక-అల్లరి...

అలక-అల్లరి...
హాయిగా నవ్వుకోండి

భరించేవాడే భర్త...

భరించేవాడే భర్త...

వెతకబోయిన తీగ...

వెతకబోయిన తీగ...

మొద్దు నిద్ర...

మొద్దు నిద్ర...
పిల్లల కోసం

మంచితనం...

అడవిలో ఎలుగుబంటి ఒకటి ఉండేది......

అందమైన రాజ్యం...

అది ఒక అందమైన సామ్రాజ్యం. ఆ దేశపు రాజయిన...

కుందేలు తెలివి...

అనగా అనగా ఒక అడవి. ఆ అడవిలో ఓ కుందేలు, ఓ...
ఈపేజీ మీకోసం

గుంటూరు శేషేంద శర్మ ...

గుంటూరు శేషేంద శర్మ పరిచయం...

తేనెటీగా తేనెటీగా...

తేనెటీగా! తేనెటీగా!  తేనె ఇస్తావా? ...

అత్తలేని కోడలు ఉత్తమ...

అత్తలేని కోడలు ఉత్తమురాలు...