కథలు
అనగనగా ఒక ఊళ్లో అమాయకపు రైతు ఒకడు ఉండేవా...
చాలా కాలం క్రితం ఒక రాజుగారు ఉండే-వారు. ...
చేత్ సింగ్ ఒక రైతు. అతను పెద్దగా చదువుకో...
కవితలు
ఒకప్పుడు సంస్కృతంలో మాట్లాడితే పండితుడు ...
తిమిరాన్నంతా తన వద్దే దాచేసుకొని ప్రపం...
నైనం ఛిన్దన్తి శస్త్రాణి...
హాయిగా నవ్వుకోండి
భరించేవాడే భర్త...
అబ్బి గాడు... సుబ్బి గాడు.......
పిల్లల కోసం
అనగనగా ఒక రాజుగారు ఉండేవారు. ఆయనకి ఒక పె...
ఒక అడవిలో ఒక కొంగ ఉండేది. ఆ కొంగకు ఒక చి...
అనగా అనగా ఒక అడవి. ఆ అడవిలో ఓ కుందేలు, ఓ...
ఈపేజీ మీకోసం
01 - తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, మలయాళం వంటి భా...
తేనెటీగా! తేనెటీగా!  తేనె ఇస్తావా? ...
దివిటీల పండుగ టపాసుల పండుగ లక్ష్మిపూజ ప...
TeluguOne For Your Business
About TeluguOne