కథలు
ఒక ఊళ్లో ఓ పిసినారి పుల్లయ్య ఉండేవాడు......
గంగా నది ఒడ్డున పాటలీ పుత్రం అనే పట్టణం ...
చాలా కాలం క్రితం ఒక రాజుగారు ఉండే-వారు. ...
కవితలు
చందురునికో దస్తావేజు...
కవిత్వం రాయడానికి ప్రత్యేకంగా ఏమైనా వర్క...
వర్షాలు బాగా పండాలంటూ...
హాయిగా నవ్వుకోండి
మొద్దు నిద్ర...
అబ్బి గాడు... సుబ్బి గాడు.......
సినిమా తీయడం ఎలా...
పిల్లల కోసం
చాలాకాలం క్రితం రామాపురం అనే గ్రామంలో అం...
అనగనగా ఒక అడవిలో ఒక కాకి, పావురం ఉండేవి....
నది ఒడ్డున చెట్టు మీద రెండు పిచ్చుకలు ఉం...
ఈపేజీ మీకోసం
తెలుగులో తొలి శతకం ఏమిటో తెలుసా...
పొద్దున్న లేస్తూనే విపరీతమైన తలనొప్పి. వ...
నిజం చెప్పనా...
TeluguOne For Your Business
About TeluguOne