కథలు
మౌనంగా నిన్ను, వర్షాన్ని, వర్షంలో నిన
ఆఫీసుకి వెళ్ళాక అత్తగారి విశ్వరూపం చ
ద్యరామా స్ట్రీట్ లో. సుందరంగారింట్లో
కవితలు
ఎప్పుడూ 'నయా' గానే.
బాంబుల్ని పూలతో చేయండి
నువ్వు ఎదురుగా వుంటే
హాయిగా నవ్వుకోండి
ఇదీ విశేషమేనా
ఈ నగరం లో ఇదే బెస్ట్ రెస్టారెంట్
ప్రెసిడెంట్ ఎవరో చెప్పు
పిల్లల కోసం
చేపలకూర అనగానే నక్కమదిలో ఆశ ఎక్కువైం
"నాకు రాదు. నాకు రాదు" అన్నది కోయిల పిల
పట్టించుకొనే వాడు కాదు. ఎవరో ఒకర్ని వ
ఈపేజీ మీకోసం
చదువుకున్న వాళ్ల భర్త ఆయుష్షును హరిస
గోపీచంద్ వ్యక్తిగత, ఉద్యోగ జీవితం కూ
చిన్నతనం నుంచి ఎక్కువగా పుస్తకాలు చ
TeluguOne For Your Business
About TeluguOne