కథలు
అనగనగా ఒక మడుగులో చాలా కప్పలు, చేపలు ఉండ...
బ్రహ్మదత్తుడు కాశీ రాజ్య పీఠాన్ని అధిరోహ...
ఏసుక్రీస్తు పుట్టటానికి ఆరువందల సంవత్సరా...
కవితలు
బాధ బాధ బాధ దేనికొరకు నీ బాధ. డబ్బు లే...
కాలం మారిపోయింది నాకు నీ మీదున్న ప్రేమ ...
ఒక్క దీపం.. చీకటిని చీల్చి కాస్త వెలుగు...
హాయిగా నవ్వుకోండి
భరించేవాడే భర్త...
అబ్బి గాడు... సుబ్బి గాడు.......
పిల్లల కోసం
అనగా అనగా దేవి అనే చేపపిల్ల ఒకటి ఉండేది....
సుద్దాలకొట్టంలో నివసించే గిరీష్ పావురాలన...
ఒక అడవిలో ఒక నెమలి, పావురం, కోయిల స్నేహం...
ఈపేజీ మీకోసం
బతుకమ్మ బతుకమ్మ బతుకమ్మా మా ఇంటికి రా...
మునిగిన జలమును నీవు కరిగి  పవిత్రముగ జేస...
ఒక చిన్న కథ. ఓ వ్యాపారవేత్త పనిమీద బయల్ద...
TeluguOne For Your Business
About TeluguOne