కథలు

మరో కోణం...

నువ్వు యెన్నయినా చెప్పు సురేష్ బాబు, వాడ...

దుంగరాజు కొంగరాజు...

అనగనగా ఒక అడవిలో ఒక చెరువు ఉండేది. ఆ చెర...

గారెలు తిన్న గాడిద...

మల్లేశు, సీతాలు చాకలి పని చేసేవాళ్ళు. వా...
కవితలు

మంచుదుప్పటి...

మంచుదుప్పటి...

వీరుడా సలాం!!...

వీరుడా సలాం!!...

సంక్రాంతి స్పెషల్ కవ...

సంక్రాంతి స్పెషల్ కవిత...
హాయిగా నవ్వుకోండి

భరించేవాడే భర్త...

భరించేవాడే భర్త...

వెతకబోయిన తీగ...

వెతకబోయిన తీగ...

మొద్దు నిద్ర...

మొద్దు నిద్ర...
పిల్లల కోసం

అతి తెలివి...

ఓ ధనవంతుడికి తెలివితక్కువ కొడుకు ఒకడు ఉం...

జింక చాతుర్యం...

అనగా అనగా ఒక అడవిలో జింక ఒకటి ఉండేది......

ఒక మనిషి మంచితనం...

చాలాకాలం క్రితం రామాపురం అనే గ్రామంలో అం...
ఈపేజీ మీకోసం

తేనెటీగా తేనెటీగా...

తేనెటీగా! తేనెటీగా!  తేనె ఇస్తావా? ...

అత్తలేని కోడలు ఉత్తమ...

అత్తలేని కోడలు ఉత్తమురాలు...

ఆమె జీవితంలో ఒక రోజు...

తెల్లారితే చెయ్యాల్సిన పనులు కలల్లోనూ వె...