కథలు
మిత్రమా! ఇంకా ఒక పుస్తకముంది మూడువార
సాధూరం తండ్రికి ఐరన్ మర్చంట్ గా మంచి
బహుశా తలస్నానం చేసిందేమో- జుట్టు వి
కవితలు
మనుష్యులకే రక్షణ అవసరం వేల సంవత్సరా
బుజ్జిపిట్టల హాహాకారాలు వినండి వందల
పువ్వులా విరబుసే సత్యాన్ని వినగలవా!
హాయిగా నవ్వుకోండి
ఇదీ విశేషమేనా
ఈ నగరం లో ఇదే బెస్ట్ రెస్టారెంట్
ప్రెసిడెంట్ ఎవరో చెప్పు
పిల్లల కోసం
అపుడు కోయిలకు ఏమి చేయాలో అర్థం కాలేద
"ఎలుకా, ఎలుకా! నువ్వు నాకోసం రాణిగారి
. ’అయ్యో, ఆకాశం విరిగిపడుతోంది, నువ్వూ
ఈపేజీ మీకోసం
తగలబడుతున్న నా ఎద సాక్షిగా... ఇంకో సార
ఆకాశవాణి, దూరదర్శన్ లలో ఆడిషన్ కమిటీ
ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలంలో ఎం.ఎ. తెలు
TeluguOne For Your Business
About TeluguOne