ప్రేమలో పడితే దూల తీరుద్ది

Publish Date:Feb 23, 2015

 

ఇయ్యాల రేపు తెలుగు యూత్ నావెల్టీ థాట్స్‌తో షార్ట్ ఫిలిమ్స్ తీస్తున్నారు. హాయిగా నవ్వించే కథాంశంతో రూపొందించిన ‘ప్రేమలో పడితే దూల తీరుద్ది’ అనే ఈ షార్ట్ ఫిలిమ్ చూసి ఎంజాయ్ చేయండి..


By
en-us Political News