మనం తినే ఆహారంలో ఉప్పు ఎక్కువగా వాడితే వచ్చే సమస్యలు !!

ఆహారంలో ఉప్పు ప్రాధాన్యత మనకు తెలిసిందే. అయితే, ఉప్పు సరయిన మోతాదులో వేస్తేనే కూరలు రుచిగా ఉంటాయి. ఉప్పు ఎక్కువయినా ప్రాబ్లమ్, తక్కువయినా టేస్టీ గా ఉండదు. మరి, మనం తినే ఆహారంలో ఉప్పు ఎంత వాడాలి. ఎక్కువ వాడితే వచ్చే సమస్యలు ఏంటి? ఈ వివరాలు తెలుసుకోవాలంటే ఈ వీడియో చూడండి...  https://www.youtube.com/watch?v=X4qx29YBtw0