వృద్ధులకు ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం..

70 - 80 సంవత్సరాలు పైబడిన వారు ఎలాంటి ఆహరం తీసుకోవడం మంచిది? వాస్తవానికి ఆ వయసుకి వచ్చిన వారికి ఏదో ఒక హెల్త్ ప్రాబ్లెమ్ ఉంది ఉంటది. వాళ్ళ ఫిజికల్ ఆక్టివిటీ కూడా తగ్గుతూ వస్తుంది. ఇవి కాకుండా వారికి ఆర్టిఫీషియల్ పల్లు ఉండడం మరియు ఇతర ఇబ్బందులు కూడా ఉండవచ్చు. అయితే, వృద్దులు ఎలాంటి డైట్ తీసుకోవాలో ప్రముఖ న్యూట్రీషియన్ జానకి శ్రీనాథ్ గారు సలహాలు ఇస్తున్నారు. ఈ వీడియో లో చూడండి...   https://www.youtube.com/watch?v=QSUZnzL0kD8