బియ్యం ఇలా వండకపోతే విషమే!

 

బియ్యంతో మన జీవితాలది ఓ శాశ్వతమైన బంధం. కానీ బియ్యాన్ని సరిగా ఉండకపోతే.. మన ప్రాణాలే పోతాయట. దీని వెనుకున్న కారణం ఏంటీ..? సైన్స్ ఏం చెబుతోంది..? తెలుసుకోవాలంటే ఈ వీడియో చూడండి.

https://www.youtube.com/watch?v=36Jh8hsXmyM