ఒక రోజుకి ఆయిల్ ఎంత మోతాదులో వినియోగించవచ్చు?

వంట వండడానికి ఎలాంటి ఆయిల్ ఉపయోగించాలి? రకరకాల నూనెల్ని ఎందుకు మిక్స్ చేయాలి? అసలు, ఒక మనిషి గరిష్టంగా ఎంత ఆయిల్ తీసుకోవాలో తెలుసా? 20 గ్రాములు అంటే 4 టీ స్పూన్స్. సో, ఒక మనిషి ఒక నెలకి దాదాపు 600 గ్రాముల మించి ఆయిల్ తీసుకోకూడదు. అయితే, మనకి తెలియకుండానే మోతాదుకు మించి నూనె వినియోగిస్తున్నాం. మరి, వంట చేసేప్పుడు నూనె సరైన మోతాదులో వాడేందుకు ఎలాంటి జాగర్తలు తీసుకోవాలో తెలుసుకోవాలనుంటే ఈ వీడియో చూడండి...  https://www.youtube.com/watch?v=uKdp171Qksw