ఇండియాలో కిడ్నివ్యాధులు వాడేమందుల వల్లే వస్తాయి...

 

మన భారత దేశంలో మందుల వల్ల కూడా కిడ్నీలు పాడయ్యే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది, ఎందుకంటే మందులు విచ్చలవిడిగా దొరుకుతాయి. మనకు కావలసిన మందులు ఎలాంటి అభ్యంతరం లేకుండా మెడికల్ షాప్స్ లో లభిస్తాయి. కడుపు నొప్పి, గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్ కోసం కొన్ని మందులు ఎక్కువ కాలం పాటు వినియోగిస్తాం, తద్వారా దీర్ఘ కాలంలో కిడ్నీలు పాడయ్యే అవకాశం ఉంది. డాక్టర్ శ్రీ భూషణ్ రాజు గారి హెల్త్ టిప్స్ కోసం ఈ వీడియో చూడండి...  https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=01HhWLthGVQ