ఎర్రిడిప్ప కామెడీ.. రేప్స్ ఆపేదెలా?

Publish Date:Feb 27, 2015

 

వాస్తవ పరిస్థితులకు తనదైన శైలిలో కామెంట్లు చేసి అందర్నీ నవ్వించే ఎర్రిడిప్ప ఈసారి ఏ పాయింట్ల మీద కామెడీ చేశాడో చూసేయండి...

 

 

By
en-us Political News