సన్నబడాలన్నా.. షుగర్ తగ్గాలన్నా.. ఈ ఫుడ్ ప్లాన్ ఫాలో అవ్వండి!

సన్న బడాలన్నా..? షుగర్ తగ్గాలన్నా లిక్విడ్ ఫాస్టింగ్ చేయాలట.. అసలు లిక్కిడ్ ఫాస్టింగ్ అంటే ఏంటీ..? దానిలో పాటించే ఆహార నియమాలేంటీ..? దీని వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలేంటో వీరమాచనేని రామకృష్ణ గారి మాటల్లో తెలుసుకుందాం. 
https://www.youtube.com/watch?v=jVR-hfOjYf8