విడాకులు తీసుకుంటే బరువు తగ్గుతారా..?

 

వివాహానికి బరువుకు సంబంధం ఏమిటీ..? విడాకులు తీసుకున్న వారు బరువు తగ్గారా..? విదేశాల్లో జరిగిన అధ్యయనంలో ఏం తేలింది..? ఈ వీడియో ద్వారా మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకోండి.  https://www.youtube.com/watch?v=gSYf4ICHm3c