‘బందిపోటు’ వీడియో రివ్యూ...

Publish Date:Feb 21, 2015

 

వెయ్యి మాటల్లో చెప్పగలిగిన విషయాన్ని ఒక్క దృశ్యంతో చెప్పేయొచ్చు. శుక్రవారం నాడు విడుదలైన ‘బందిపోటు’ సినిమా ఎలా వుందో రివ్యూ చదివి తెలుసుకోవడం కంటే రివ్యూ చూసి తెలుసుకుంటే ఇంకా క్లియర్‌గా అర్థమైపోతుంది. అందుకే ఇదిగో వీడియో రివ్యూ...


By
en-us Political News