​ఈ చిన్న చిట్కాతో  డిప్రెషన్ ని పోగొట్టుకోవచ్చు...

ఈ చిన్న చిట్కాతో డిప్రెషన్ ని పోగొట్టుకోవచ్చు...

 

ఉద్యోగం, వ్యక్తిగత జీవితంలో సమస్యల వల్ల మహిళలు త్వరగా డిప్రెషన్‌లోకి వెళ్లిపోతుంటారు. ఇలాంటి వారు డిప్రెషన్‌ నుంచి బయటపడాలంటే ఏం చేయాలో.. ఈ వీడియో చూసి నేర్చుకొండి.  https://www.youtube.com/watch?v=oax1WsQvUrM