దోషాలు పోవాలంటే ఈ వ్రతం చేయాలి...

 

 

పోవాలంటే మనదోషం...చెయ్యాలండి ప్రదోషం..
పోవాలంటే మనదోషం...చెయ్యాలండి ప్రదోషం అన్నారు. ప్రదోషం అంటే పాపనిర్మూలన అని అర్ధం. ఈరోజు ప్రదోషదినోత్సవం. అందుకే ప్రేక్షకులందరికీ ప్రదోష వ్రతం వివరాలు తెలియజేయాలనుకుంటున్నాం...

ప్రతిరోజూ సూర్యాస్తమయం సమయంలో చంద్రుడి కదలిక వలన ఏర్పడునది ప్రదోషము. అంటే చంద్రుడి గతి వలన ఏర్పడే తిధుల సంధులలో సూర్యాస్తమయం. అయితే అప్పుడు
ప్రదోషం అంటారు. అన్ని రోజుల ప్రదోషాలలో మూడు ప్రదోషాలకే ప్రాధాన్యం. అవి చతుర్ధి, సప్తమి, త్రయోదశి నాడు కలిగే ప్రదోషాలు. త్రయోదశి నాడు కలిగే ప్రదోషాన్ని మహాప్రదోషం
అంటారు.

ఈ ప్రదోష సమయాన్ని సూర్యాస్తమయమునకు ముందర రెండున్నర ఘడియలు అంటే ఒక గంట...తర్వాత రెండున్నర ఘడియలు అంటే ఒక గంట అంటారు. ఈ దినము అనధ్యయనము.. అన్ని విద్యలకు గర్వితమైనది. సూర్యాస్తమయ కాలము తమోగుణ ప్రధానమైనది. ఆ సమయంలో ప్రదోషమైతే కొన్ని అనుష్ఠానములు చేయాల్సి ఉంటుంది. శివపూజ చేయాలి. ప్రదోష ఉపవాస దీక్షను పాటిస్తే పరమేశ్వరుడి కటాక్షం పొందవచ్చు అంటారు. అలా పాటించాలనుకునే వారు ప్రాత: కాలం స్నానం చేసి శుభ్రమైన తెల్లని వస్త్రాలు ధరించి శరీరంలో వివిధ భాగాలలో విభూతిని రాసి రుద్రాక్షమాల ధరించి శరీరంలో వివిధ భాగాలలో విభూతిని పూసి రుద్రాక్షమాల ధరించి పరమ పావనమైన పంచాక్షరీ మంత్రం ఓం నమశ్శివాయ అని మీ శక్తిమేర చేయండి.

ఇలా రోజంతా శివధ్యానంలో మునిగి ఉండి సూర్యాస్తమ సమయంలో స్నానమాచరించి ఇంటిలో పూజ ముగించి, శివాలయాన్ని దర్శించాలి. శివమంత్రం మనస్సులో జపిస్తూ.... స్వామి దీవెనలు తీసుకోవాలి.... అందుకే పోవాలంటే మనదోషం... చెయ్యాలండి ప్రదోషం అన్నారు.


- కుల శేఖర్


More Maha Shivaratri