రథసప్తమి రోజు ఈ కథ తప్పక వినాలి..!

 

‘రథ సప్తమి’ రోజు పూజ ఎలా చేయాలి? అనే ప్రశ్నను సాక్షాత్ ధర్మరాజు... శ్రీకృష్ణుడ్ని అడిగాడట. దానికి ఆయన స్పందిస్తూ... ధర్మరాజుకు పూజా విధానం వివరించాడు. అంతేకాదు.. ఆ రోజున సదరు ఇంట్లో వాళ్లందరూ ఏ విధంగా మలచుకోవాలో కూడా వివరించారు. అదేంటో తెలుసుకోవాలంటే...ఇక్కడున్న లింక్ ను ఓ సారి క్లిక్ అనిపించండి.  https://www.youtube.com/watch?v=aspSc54vSbI&t=20s


More Ratha Saptami