Its My Life

Karthik and Ruby Parihar's It's My Life - It's My Life Full Length Telugu Movie Banner - Yasaswani Reels, Baby Tanvi Sri Presents Star Cast - Karthik, Ruby Parihar, Mahesh, Laddu (Santosh), Sravani, Ravi Raj, Raghu Babu, Surya, Vizag Prasad, C.V.L. Narasimha Rao, Yanamadala Kasi Viswanath, Melkote, Kota Srinivasa Rao, Ranganath, Gundu Sudarshan, Prasanna Kumar, Muralidhar Reddy, Samp More